Użyj plików śledzenia

11 października 2023

ID 139188

Po zgłoszeniu problemu do specjalistów z obsługi klienta Kaspersky, mogą oni poprosić o wygenerowanie raportu z informacjami dotyczącymi działania wersji premium Kaspersky Password Manager i przesłanie tego raportu do działu obsługi klienta Kaspersky. Specjaliści z obsługi klienta mogą również poprosić o utworzenie pliku śledzenia. Plik śledzenia umożliwia przeprowadzenie badania związanego z wykonywaniem poleceń aplikacji oraz określenie, kiedy dochodzi do wystąpienia błędów.

Jeśli specjaliści z obsługi klienta będą potrzebować dodatkowych informacji dotyczących Twojego problemu, poproszą o zmianę ustawień aplikacji w narzędziach systemowych na Twoim komputerze. Specjaliści z obsługi klienta dadzą Ci wskazówki konieczne do wykonania tych działań (instrukcje krok po kroku, które ustawienia powinny zostać zmienione, skrypty, dodatkowe opcje linii komend, moduły debugujące, specjalne narzędzia itp.) oraz poinformują Cię, które dane należy dostarczyć w celu debugowania.

Zawartość i przechowywanie plików śledzenia

Pliki śledzenia są przechowywane na komputerze w chronionym formacie i zawierają informacje o następujących zdarzeniach zarejestrowanych przez Kaspersky Password Manager:

 • Czas wystąpienia zdarzenia
 • Liczbę wątków
 • Moduł aplikacji, który wywołał zdarzenie
 • Poziom ważności (zdarzenie informacyjne, ostrzeżenie, zdarzenie krytyczne, błąd)
 • Opis zdarzenia wraz z komponentem dotyczącym wykonania polecenia przez aplikację oraz z wynikiem wykonania tego polecenia

Pliki śledzenia zawierają tylko dane wymagane do rozwiązywania problemów z aplikacją.

Kody aktywacyjne dla programu Kaspersky Total Security 2016 lub nowszego oraz dla Kaspersky Small Office Security w wersji 5 lub nowszej mogą zostać zapisane w plikach śledzenia Kaspersky Password Manager, jeśli aplikacje te są używane razem na jednym urządzeniu.

Informacje o plikach śledzenia wygenerowanych przez moduł pobierający oraz instalator aplikacji Kaspersky Password Manager

Pliki śledzenia zawierają informacje o zdarzeniach występujących podczas:

 • Pobierania pakietu instalacyjnego Kaspersky Password Manager
 • Instalacji lub aktualizacji Kaspersky Password Manager

Pliki śledzenia generowane przez moduł pobierający oraz instalator aplikacji Kaspersky Password Manager mogą zawierać adresy serwerów, z których pobrano pakiet instalacyjny, jak również pełne nazwy zainstalowanych plików oraz skróty.

Pliki śledzenia generowane przez moduł pobierający i instalator aplikacji Kaspersky Password Manager są przechowywane w folderze %TEMP% pod następującymi nazwami:

 • kl-install-<data>-<czas>.log.enc1
 • kl-setup-<data>-<czas>.log.enc1

Pliki śledzenia generowane przez moduł pobierający oraz instalator aplikacji Kaspersky Password Manager są przechowywane na urządzeniu od momentu zainstalowania produktu, a są trwale usuwane wraz z zamknięciem systemu operacyjnego.

Informacje o plikach śledzenia All.log

Pliki śledzenia All.log zawierają informacje o zdarzeniach, które wystąpiły podczas:

 • Tworzenie lub modyfikowanie kont internetowych
 • Instalowania lub usuwania rozszerzeń przeglądarek
 • Nawiązywania połączenia z My Kaspersky
 • Synchronizacji danych na urządzeniach
 • Zmieniania hasła głównego
 • Dodawania wpisów do magazynu
 • Przeglądania dokumentów w trybie pełnoekranowym
 • Pobierania dokumentu z magazynu na komputer
 • Instalowania rozszerzeń
 • Uruchamiania okna dialogowego otwierającego plik
 • Interakcji z Kaspersky Total Security
 • Automatycznego wypełniania formularzy online i logowania się na konta przy użyciu wpisów zapisanych w magazynie
 • Zapisywania wpisów z formularzy online do magazynu
 • Przeglądania i kopiowania wpisów z menu rozszerzenia
 • Wysyłania opinii na temat działania rozszerzenia

Pliki śledzenia all.log mogą zawierać pełne nazwy plików Kaspersky Password Manager, adresów stron internetowych, identyfikatorów elementów formularzy internetowych, nazw i wersji przeglądarek, nazwę domeny adresu IP serwera proxy, identyfikatorów i typów wpisów w magazynie, nazwy wpisów w magazynie, liczbę loginów w magazynie do logowania się na stronie internetowej, typ formularza rozpoznanego na stronie internetowej.

Pliki śledzenia All.log są przechowywane w folderze %ProgramData%\Kaspersky Lab\Kaspersky Password Manager 23.2\Logs i posiadają nazwy w następującym formacie:

 • kpmwin.<wersja>_<data_utworzenia>_<godzina_utworzenia>_<id_procesu>.All.log
 • kpm_service.<wersja>_<data_utworzenia>_<godzina_utworzenia>_<id_procesu>.All.log
 • kpmwin_isolation_<wersja>_<data_utworzenia>_<godzina_utworzenia>_<id_procesu>.All.log
 • kpmwin_plugin-nm-server_<wersja>_<data_utworzenia>_<godzina_utworzenia>_<id_procesu>.All.log
 • kaspersky_plugins.<wersja>_<data_utworzenia>_<godzina_utworzenia>_<id_procesu>.All.log

Wszystkie pliki śledzenia .log są przechowywane na urządzeniu użytkownika od momentu zaznaczenia opcji Gromadzenie zdarzeń dotyczących aplikacji i są trwale usuwane wraz z odinstalowaniem aplikacji.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.