Използвайте Удостоверител

11 октомври 2023 г.

ID 257348

Разгърни всички | Събери всички

Възможността ви да получавате еднократни пароли не се ограничава до текстови съобщения. Kaspersky Password Manager може също да генерира и запазва еднократни пароли в хранилището. След това можете да ги използвате за услуги с удостоверяване в две стъпки.

Еднократните пароли могат да се добавят само в мобилната версия на Kaspersky Password Manager чрез сканиране на QR код, ръчно или чрез импортиране на записи от Google Authenticator. Когато използвате услуги с удостоверяване в две стъпки, трябва да въведете еднократната парола, запазена в Kaspersky Password Manager.

След добавяне на еднократна парола към хранилището, тя ще бъде генерирана на всяко устройство, където Kaspersky Password Manager е инсталиран и свързан с вашия My Kaspersky акаунт. Еднократните пароли се генерират автоматично и никога не се повтарят, така че не е необходимо да ги помните.

За да видите списъка с еднократни пароли, щракнете върху Удостоверител в главния прозорец на приложението.

Преди да изтриете еднократна парола, уверете се, че сте деактивирали двуфакторното удостоверяване за акаунта или сте задали друг начин за генериране на еднократни пароли. В противен случай може да загубите достъп до акаунта, защитен с еднократни пароли.

За повече подробности вижте онлайн помощта за мобилни устройства.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.