Как Kaspersky Password Manager защитава вашите данни

11 октомври 2023 г.

ID 85882

Относно вашето хранилище

Хранилище е криптиран файл, който съдържа всички ваши акаунти, бележки и други данни. По подразбиране вашето хранилище се намира на адрес: %LocalAppData%\Kaspersky Lab\Kaspersky Password Manager

От съображения за сигурност Kaspersky Password Manager автоматично блокира достъпа до хранилището след определен период без активност, или когато скрийнсейвърът се включи. Трябва да въведете основната парола за достъп до вашето хранилище. Този метод за съхранение на данни пази ценната ви информация в безопасност, дори ако устройството ви с Kaspersky Password Manager бъде изгубено или откраднато.

Относно криптирането

Kaspersky Password Manager криптира данни с помощта на алгоритъм на симетричен ключ, базиран на Advanced Encryption Standard (AES). Ключът се извлича от основната ви парола с помощта на Password-Based Key Derivation Function 2 (PBKDF2).

Алгоритъмът AES се използва по целия свят за защита на свръхсекретни данни. Този алгоритъм има ниски изисквания за RAM, което означава, че вашите данни са криптирани и декриптирани за секунди.

Относно основната парола

Основната парола е една парола, която Kaspersky Password Manager използва за защита на всичките ви данни, включително други пароли. Вие създавате основната парола по време на първоначалната настройка на Kaspersky Password Manager. Всеки път, когато се опитате да получите достъп до хранилището с данни, Kaspersky Password Manager ви подканва за основната парола. Приложението използва основната парола, за да криптира вашите данни в хранилището.

Препоръчително е да зададете основна парола, която е дълга поне осем знака и съдържа главни и малки букви, цифри и специални знаци.

От съображения за сигурност Kaspersky Password Manager не съхранява основната парола на никое от вашите устройства или в облачно хранилище. Препоръчваме ви да запомните основната си парола или да я запишете и да я съхранявате на сигурно място, защото не може да бъде възстановена, ако бъде забравена.

Ако забравите основната си парола, вече няма да имате достъп до данните си. В този случай ще трябва да създадете ново хранилище и да го защитите с нова основна парола. След това ще можете да добавяте нови данни към хранилището.

Вижте също

Отключване на хранилището

Какво да направите, ако сте забравили основната парола

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.