Làm thế nào Kaspersky Password Manager có thể bảo vệ dữ liệu của bạn

11 Tháng Mười, 2023

ID 85882

Thông tin về kho bảo mật của bạn

Một kho bảo mật là một tập tin được mã hóa, chứa tất cả các tài khoản, ghi chú và các dữ liệu khác của bạn. Theo mặc định, kho bảo mật được lưu tại: %LocalAppData%\Kaspersky Lab\Kaspersky Password Manager

Vì lý do bảo mật, Kaspersky Password Manager sẽ tự động chặn quyền truy cập kho bảo mật sau một khoảng thời gian không hoạt động được chỉ định hoặc khi trình bảo vệ màn hình bật. Bạn phải nhập mật khẩu tổng để truy cập kho bảo mật của bạn. Phương thức lưu trữ dữ liệu này giúp bảo vệ thông tin quý giá của bạn kể cả khi thiết bị được cài đặt Kaspersky Password Manager của bạn bị thất lạc hoặc mất cắp.

Thông tin về mã hóa

Kaspersky Password Manager mã hóa dữ liệu bằng thuật toán khóa đối xứng dựa trên Tiêu chuẩn mã hóa nâng cao (AES). Một khóa sẽ được dẫn xuất từ mật khẩu tổng của bạn bằng Hàm dẫn xuất khóa dựa trên mật khẩu 2 (PBKDF2).

Thuật toán AES được sử dụng trên toàn thế giới để bảo vệ những dữ liệu tuyệt mật. Thuật toán này có yêu cầu RAM thấp, điều này có nghĩa dữ liệu của bạn được mã hóa và giải mã chỉ trong vài giây.

Thông tin về mật khẩu tổng

Mật khẩu tổng là một mật khẩu duy nhất được Kaspersky Password Manager sử dụng để bảo vệ tất cả dữ liệu của bạn, bao gồm các mật khẩu khác. Bạn tạo mật khẩu tổng trong quá trình thiết lập ban đầu của Kaspersky Password Manager. Mỗi khi bạn cố gắng truy cập kho bảo mật dữ liệu, Kaspersky Password Manager sẽ nhắc bạn nhập mật khẩu tổng. Ứng dụng sẽ sử dụng mật khẩu tổng để mã hóa dữ liệu của bạn trong kho bảo mật.

Bạn nên thiết lập một mật khẩu tổng dài ít nhất tám ký tự và chứa các chữ cái viết hoa và viết thường, chữ số và ký tự đặc biệt.

Vì lý do bảo mật, Kaspersky Password Manager không lưu trữ mật khẩu tổng trên bất kỳ thiết bị nào của bạn hay trong ổ lưu trữ đám mây. Chúng tôi khuyến nghị bạn ghi nhớ mật khẩu tổng của mình, hoặc viết nó ra giấy và giữ ở nơi bảo mật, bởi mật khẩu này không thể được khôi phục hoặc phục hồi nếu bị quên.

Nếu bạn quên mật khẩu tổng, bạn sẽ không thể truy cập dữ liệu của mình. Trong trường hợp này, bạn sẽ phải tạo một kho bảo mật mới và bảo vệ nó với một mật khẩu tổng mới. Sau đó, bạn sẽ có thể thêm dữ liệu mới vào kho bảo mật.

Xem thêm

Mở khóa kho bảo mật

Cần làm gì nếu bạn đã quên mật khẩu tổng

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.