Hur Kaspersky Password Manager skyddar dina data

11 oktober 2023

ID 85882

Om ditt valv

Ett valv är en krypterad fil som innehåller alla dina konton, anteckningar och andra data. Som standard finns valvet på: %LocalAppData%\Kaspersky Lab\Kaspersky Password Manager

Av säkerhetsskäl blockerar Kaspersky Password Manager automatiskt tillgång till valvet efter en angiven inaktiv period eller när skärmsläckaren går igång. Du måste ange huvudlösenordet för att öppna valvet. Den här metoden för datalagring håller din värdefulla information säker även om enheten med Kaspersky Password Manager tappas bort eller stjäls.

Om krypteringen

Kaspersky Password Manager krypterar data med hjälp av en symmetrisk nyckelalgoritm baserad på AES (Advanced Encryption Standard). En nyckel härleds från huvudlösenordet med hjälp av PBKDF2 (Password-Based Key Derivation Function 2).

AES-algoritmen används världen över för att skydda topphemliga data. Denna algoritm har låga krav på RAM, vilket innebär att dina data krypteras och avkrypteras på några sekunder.

Om huvudlösenordet

Huvudlösenordet är ett lösenord som Kaspersky Password Manager använder för att skydda alla dina data, inklusive andra lösenord. Du skapar huvudlösenordet under den första konfigurationen av Kaspersky Password Manager. Varje gång du försöker öppna datavalvet uppmanas du av Kaspersky Password Manager att ange huvudlösenordet. Programmet använder huvudlösenordet för att kryptera dina data i valvet.

Det rekommenderas att du skapar ett huvudlösenord som är minst åtta tecken långt och som innehåller versaler och gemener, siffror och specialtecken.

Av säkerhetsskäl lagrar inte Kaspersky Password Manager huvudlösenordet på någon av dina enheter eller i molnlagringen. Vi rekommenderar att du memorerar huvudlösenordet eller skriver ner det och förvarar det på en säker plats, då det inte kan återställas eller hämtas igen om du glömmer bort det.

Om du glömmer ditt huvudlösenord kan du inte längre få åtkomst till dina data. I sådant fall måste du skapa ett nytt valv och skydda det med ett nytt huvudlösenord. Du kan då lägga till nya data i valvet.

Se även

Lås upp valvet

Vad du gör om du har glömt huvudlösenordet

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.