Настройка на промяна на виртуалното местоположение

20 юли 2023 г.

ID 140374

Когато превключвате между приложения, уеб сайтове или категории уеб сайтове с различни настройки за виртуално местоположение, можете да конфигурирате кое местоположение да използва Kaspersky VPN Secure Connection – текущото или това, определено за приложението или уеб сайта, които отваряте в момента.

Ако използвате неограничената версия на приложението, можете да настроите промяната на виртуалното местоположение.

За да конфигурирате промяната на виртуалното местоположение:

 1. Отворете Kaspersky VPN Secure Connection.
 2. Натиснете > Умна защита
 3. Натиснете Други настройки .
 4. Докоснете Кое местоположение да използвам.
 5. Посочете какво действие трябва да предприема Kaspersky VPN Secure Connection, когато превключвате между приложения, уеб сайтове или категории уеб сайтове, за които са конфигурирани конкретни виртуални местоположения:
  • От настройки. Приложението променя вашето виртуално местоположение въз основа на това кое местоположение сте посочили за приложението или уеб сайта, който отваряте в момента.
  • Текущо местоположение. Приложението не променя вашето виртуално местоположение. Продължавате да използвате текущото виртуално местоположение.
  • Попитай. Приложението показва известие, където можете да посочите дали да промените виртуалното си местоположение.

   Ако изберете да не променяте виртуалното местоположение за посочения уеб сайт или приложение, приложението няма да поиска промяна на местоположение за този уеб сайт или приложение през следващите 6 часа.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.