การกำหนดค่าการเปลี่ยนที่ตั้งเสมือน

20 กรกฎาคม 2566

ID 140374

เมื่อคุณสลับระหว่างแอปเว็บไซต์ หรือหมวดหมู่เว็บไซต์ที่มีการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งเสมือนต่างๆ คุณสามารถกำหนดค่าตำแหน่งที่ตั้งที่ Kaspersky Internet Security จะใช้ ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบัน หรือตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุไว้สำหรับแอปหรือเว็บไซต์ที่คุณกำลังเปิดในขณะนี้

คุณสามารถกำหนดค่าการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งเสมือนได้ ถ้าคุณกำลังใช้เวอร์ชันไม่จำกัด

การกำหนดค่าการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งเสมือน:

 1. เปิด Kaspersky VPN Secure Connection
 2. แตะ > การป้องกันอัจฉริยะ
 3. แตะการตั้งค่าอื่น ๆ
 4. แตะตำแหน่งที่ตั้งที่จะใช้
 5. ระบุว่า Kaspersky Internet Security จะดำเนินการใด ถ้าคุณสลับระหว่างแอปเว็บไซต์ หรือหมวดหมู่เว็บไซต์ สำหรับการกำหนดค่าที่ตั้งที่เฉพาะเจาะจง:
  • จากการตั้งค่า แอปเปลี่ยนตำแหน่งเสมือนของคุณโดยอ้างอิงตำแหน่งที่คุณระบุไว้สำหรับแอปหรือเว็บไซต์ที่คุณกำลังเปิดในขณะนี้
  • ที่ตั้งปัจจุบัน แอปไม่เปลี่ยนตำแหน่งเสมือนของคุณ คุณใช้ที่ตั้งในปัจจุบันต่อไป
  • ถาม แอปจะแสดงการแจ้งเตือน โดยที่คุณสามารถระบุว่าจะเปลี่ยนตำแหน่งเสมือนหรือไม่

   ถ้าคุณเลือกที่จะไม่เปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งเสมือนสำหรับเว็บไซต์หรือแอปที่ระบุ แอปจะไม่ขอให้คุณเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งสำหรับเว็บไซต์หรือแอปนี้เป็นเวลา 6 ชั่วโมงข้างหน้า

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง