Cấu hình việc thay đổi vị trí ảo

20 Tháng Bảy, 2023

ID 140374

Khi bạn chuyển giữa các ứng dụng, website hoặc danh mục website với các thiết lập vị trí ảo khác nhau, bạn có thể cấu hình vị trí mà Kaspersky Internet Security sử dụng – máy chủ hiện tại hoặc máy chủ được quy định cho ứng dụng hoặc website mà bạn đang mở.

Bạn có thể thay đổi vị trí ảo nếu sử dụng phiên bản không giới hạn.

Để thay đổi vị trí ảo:

 1. Mở Kaspersky VPN Secure Connection.
 2. Nhấn vào > Bảo vệ thông minh.
 3. Nhấn vào Các thiết đặt khác.
 4. Chạm vào Vị trí sẽ sử dụng.
 5. Quy định hành động mà Kaspersky Internet Security sẽ thực hiện nếu bạn chuyển giữa các ứng dụng, website hoặc danh mục website được cấu hình các vị trí ảo nhất định:
  • Từ phần thiết đặt. Ứng dụng sẽ thay đổi địa điểm ảo dựa trên địa điểm mà bạn đã quy định cho ứng dụng hoặc website mà bạn đang mở.
  • Vị trí hiện tại. Ứng dụng sẽ không thay đổi địa điểm ảo của bạn. Bạn sẽ tiếp tục sử dụng vị trí ảo hiện tại.
  • Hỏi. Ứng dụng hiển thị một thông báo, trong đó bạn có thể quy định có cần thay đổi địa điểm ảo của mình hay không.

   Nếu bạn chọn không thay đổi vị trí ảo cho website hoặc ứng dụng được quy định, ứng dụng sẽ không hỏi thay đổi vị trí cho website hoặc ứng dụng này trong 6 giờ tiếp theo.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.