Изход от акаунта в My Kaspersky

20 юли 2023 г.

ID 142556

Можете да излезете от вашия акаунт My Kaspersky в Kaspersky VPN Secure Connection.

Можете да използвате функциите на приложението само ако сте вписани във вашия акаунт My Kaspersky. Когато излезете, функциите за защита се изключват и връзката между устройството и вашия акаунт в My Kaspersky се деактивира. Когато се вписвате, приложението възстановява настройките за статистика по подразбиране.

За да излезете от от акаунта си в My Kaspersky:

  1. В менюто на приложението натиснете имейл адреса на вашия акаунт в My Kaspersky.

    Ще се отвори прозорец с информация за акаунта.

  2. Натиснете .
  3. Натиснете Изход за да потвърдите действието.

    Излязохте от акаунта си в My Kaspersky. Въпреки това, все още можете да използвате VPN.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.