Đăng xuất khỏi tài khoản My Kaspersky của bạn

20 Tháng Bảy, 2023

ID 142556

Bạn có thể đăng xuất khỏi tài khoản My Kaspersky của mình trong Kaspersky VPN Secure Connection.

Bạn có thể sử dụng các tính năng của ứng dụng nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản My Kaspersky của mình. Khi bạn đăng xuất, các tính năng bảo vệ của ứng dụng sẽ bị tắt và thiết bị bị ngắt kết nối khỏi tài khoản My Kaspersky của bạn. Khi bạn đăng nhập, ứng dụng sẽ khôi phục các thiết lập thống kê mặc định.

Để đăng xuất khỏi tài khoản My Kaspersky của bạn:

  1. Trong menu ứng dụng, chạm vào địa chỉ email của tài khoản My Kaspersky của bạn.

    Cửa sổ chi tiết tài khoản sẽ được mở ra.

  2. Chạm vào .
  3. Chạm vào Đăng xuất để xác nhận thao tác.

    Bây giờ bạn đã đăng xuất khỏi tài khoản My Kaspersky của mình. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể sử dụng tính năng bảo vệ VPN.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.