Odjavljivanje sa vašeg My Kaspersky naloga

20. jul 2023.

ID 142556

Možete da se odjavite sa vašeg My Kaspersky naloga u Kaspersky VPN Secure Connection aplikaciji.

Funkcije aplikacije možete da koristite samo ukoliko ste prijavljeni na vaš My Kaspersky nalog. Kada se odjavite, funkcije zaštite aplikacije se isključuju i uređaj prekida vezu sa vašim My Kaspersky nalogom. Kada se prijavite, aplikacija vraća podrazumevane postavke statistike.

Da biste se odjavili sa svog My Kaspersky naloga:

  1. U meniju aplikacije dodirnite na adresu e-pošte vašeg My Kaspersky naloga.

    Otvara se prozor sa detaljima naloga.

  2. Dodirnite .
  3. Dodirnite Odjava kako biste potvrdili operaciju.

    Sada ste odjavljeni sa vašeg My Kaspersky naloga. Međutim, i dalje možete da koristite VPN zaštitu.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.