Jak zkopírovat data z poškozeného pevného disku

3. října 2023

ID 156130

Pokud se stav jednoho nebo více pevných disků na vašem počítači zhoršil a už není bezpečné na nich uchovávat data, aplikace Kaspersky vás na to upozorní a nabídne vám zkopírování dat z těchto disků na jiné médium.

Postup kopírování dat z poškozeného pevného disku na nepoškozený:

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Pokud obdržíte upozornění, že se stav pevného disku zhoršil, klikněte na tlačítko Podrobnosti v okně s oznámením.

   Otevře se okno Sledování stavu pevného disku.

  • V okně Sledování stavu pevného disku klikněte na tlačítko Kopírovat data.
 2. V okně Kopírování dat, které se otevře, klikněte na tlačítko Spustit zálohování.

  Otevře se okno Výběr úložiště.

 3. V okně Výběr úložiště vyberte nepoškozený pevný disk, na který chcete zkopírovat data z poškozeného disku.
 4. Klikněte na tlačítko Další.

  Otevře se okno Vyberte soubory a složky ke kopírování.

 5. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Z Průzkumníka Windows přetáhněte soubory do zvýrazněné oblasti okna Vyberte soubory a složky ke kopírování.
  • Klikněte na odkaz je vyberte ze seznamu.

   V okně Průzkumníka, které se otevře, můžete vybrat soubory a složky, které chcete zkopírovat na nepoškozený pevný disk.

 6. Po přidání všech souborů a složek, které chcete kopírovat, na seznam, klikněte na tlačítko Další.

  Otevře se okno Vytváří se složka pro zkopírování dat.

 7. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Kliknutím na tlačítko Další vytvoříte na vybraném nepoškozeném pevném disku novou složku a zkopírujete do ní soubory a složky z poškozeného disku.
  • Kliknutím na tlačítko Změnit vyberete na nepoškozeném pevném disku existující složku a zkopírujete do ní soubory a složky z poškozeného disku.
 8. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Pokud má vybraný nepoškozený disk dostatečné místo na zkopírování vybraných souborů a složek, kliknutím na tlačítko Další spusťte kopírování.
  • Jestliže na vybraném nepoškozeném disku dostatečné místo na zkopírování vybraných souborů a složek není, klikněte na tlačítko Zpět, vyberte jiný disk a akci opakujte.
 9. Po dokončení kopírování proveďte jednu z následujících akcí:
  • Chcete-li otevřít složku se soubory zkopírovanými z poškozeného pevného disku, klikněte na tlačítko Otevřít složku.
  • Okno zavřete kliknutím na tlačítko Hotovo.

Postup kopírování dat z poškozeného pevného disku do online úložiště Dropbox:

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Pokud obdržíte upozornění, že se stav pevného disku zhoršil, klikněte na tlačítko Podrobnosti v okně s oznámením.

   Otevře se okno Sledování stavu pevného disku.

  • V okně Sledování stavu pevného disku klikněte na tlačítko Kopírovat data.
 2. V okně Kopírování dat, které se otevře, klikněte na tlačítko Spustit zálohování.

  Otevře se okno Výběr úložiště.

 3. V okně Výběr úložiště vyberte online úložiště Dropbox.

  Můžete také provést jednu z následujících akcí:

  • Pokud úložiště není aktivní, klikněte na tlačítko Aktivovat.
  • Chcete-li úložiště zakázat, klikněte na odkaz Odebrat úložiště.
 4. Klikněte na tlačítko Další.

  Otevře se okno Kopírování dat.

 5. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Z Průzkumníka Windows přetáhněte soubory do zvýrazněné oblasti okna Kopírování dat.
  • Klikněte na odkaz je vyberte ze seznamu.

   V okně Průzkumníka, které se otevře, můžete vybrat soubory a složky, které chcete zkopírovat do online úložiště Dropbox.

 6. Po přidání všech souborů a složek, které chcete kopírovat, na seznam, klikněte na tlačítko Spustit zálohování.

  Začne kopírování dat.

 7. Po dokončení kopírování proveďte jednu z následujících akcí:
  • Jestliže zálohování dat proběhne úspěšně, kliknutím na tlačítko Hotovo okno zavřete.
  • Pokud vás aplikace upozorní, že zálohování nebylo úspěšné, uvolněte v online úložiště místo a akci opakujte.

Existují omezení pro kopírování dat uložených v cloudovém úložišti OneDrive.

Viz také:

Zálohování a obnovení

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.