Kako da kopirate podatke sa oštećenog čvrstog diska

3. oktobar 2023.

ID 156130

Ukoliko se ispravnost čvrstog diska pogorša i više nije bezbedno da čuvate podatke na disku, aplikacija vas obaveštava o tome i nudi vam opciju da kopirate podatake na druge uređaje.

Da biste kopirali podatke sa oštećenog na ispravan čvrsti disk:

 1. Uradite jedno od sledećeg:
  • Ukoliko dobijete obaveštenje da se ispravnost čvrstog diska pogoršala, kliknite na dugme Opširnije u prozoru obaveštenja.

   Otvara se prozor Kontrola ispravnosti čvrstog diska.

  • Kliknite na dugme Kopiraj podatke u prozoru Kontrola ispravnosti čvrstog diska.
 2. U prozoru Kopiranje podataka koji se otvori, kliknite na dugme Pokreni pravljenje rezervne kopije.

  Ovim se otvara prozor Izaberite skladište.

 3. U prozoru Izaberite skladište, odaberite ispravan čvrsti disk na koji želite da kopirate podatke sa oštećenog čvrstog diska.
 4. Kliknite na Dalje.

  Ovim se otvara prozor Izaberite datoteke i fascikle za kopiranje.

 5. Uradite jedno od sledećeg:
  • Prevucite i otpustite datoteke iz Windows Explorer programa u istaknutu oblast u prozoru Izaberite datoteke i fascikle za kopiranje.
  • Kliknite na vezu ih izaberite sa liste.

   U prozoru Explorer programa koji se otvori možete da odaberete datoteke i fascikle za kopiranje na ispravan čvrsti disk.

 6. Nakon dodavanja svih datoteka i fascikli koje želite da kopirate na listu, kliknite na dugme Dalje.

  Ovim se otvara prozor Pravljenje fascikle kako bi se kopirali podaci.

 7. Uradite jedno od sledećeg:
  • Kliknite na dugme Dalje kako biste napravili novu fasciklu na izabranom ispravnom čvrstom disku i kopirajte datoteke i fascikle sa oštećenog na ispravni čvrsti disk.
  • Kliknite na dugme Promeni kako biste izabrali postojeću fasciklu na ispravnom čvrstom disku i kopirajte datoteke i fascikle sa oštećenog na ispravni čvrsti disk.
 8. Uradite jedno od sledećeg:
  • Ukoliko izabrani ispravni čvrsti disk ima dovoljno slobodnog prostora za kopiranje izabranih datoteka i fascikli, kliknite na dugme Dalje kako biste započeli kopiranje.
  • Ukoliko izabrani ispravni čvrsti disk nema dovoljno slobodnog prostora za kopiranje izabranih datoteka i fascikli, kliknite na dugme Nazad kako biste izabrali neki drugi ispravni čvrsti disk i pokušali ponovo.
 9. Nakon što se kopiranje završi, uradite nešto od sledećeg:
  • Kliknite na dugme Otvori fasciklu kako biste otvorili fasciklu sa datotekama kopiranim sa oštećenog čvrstog diska.
  • Kliknite na dugme Završi kako biste zatvorili prozor.

Da biste kopirali podatke sa oštećenog čvrstog diska na Dropbox Internet skladište:

 1. Uradite jedno od sledećeg:
  • Ukoliko dobijete obaveštenje da se ispravnost čvrstog diska pogoršala, kliknite na dugme Opširnije u prozoru obaveštenja.

   Otvara se prozor Kontrola ispravnosti čvrstog diska.

  • Kliknite na dugme Kopiraj podatke u prozoru Kontrola ispravnosti čvrstog diska.
 2. U prozoru Kopiranje podataka koji se otvori, kliknite na dugme Pokreni pravljenje rezervne kopije.

  Ovim se otvara prozor Izaberite skladište.

 3. U prozoru Izaberite skladište, odaberite Dropbox Internet skladište.

  Možete da obavite jednu od sledećih akcija:

  • Ukoliko skladište nije aktivno, kliknite na dugme Aktiviraj.
  • Kliknite na vezu Ukloni skladište kako biste onemogućili skladište.
 4. Kliknite na Dalje.

  Ovim se otvara prozor Kopiranje podataka.

 5. Uradite jedno od sledećeg:
  • Prevucite i otpustite datoteke iz Windows Explorer programa u istaknutu oblast u prozoru Kopiranje podataka.
  • Kliknite na vezu ih izaberite sa liste.

   U prozoru Explorer programa koji se otvori, možete da izaberete datoteke i fascikle za kopiranje na Dropbox Internet skladište.

 6. Nakon dodavanja svih datoteka i fascikli koje želite da kopirate na listu, kliknite na dugme Pokreni pravljenje rezervne kopije.

  Počinje proces kopiranja podataka.

 7. Nakon što se kopiranje završi, uradite nešto od sledećeg:
  • Ukoliko je pravljenje rezervne kopije podataka uspešno završeno, kliknite na dugme Završi kako biste zatvorili prozor.
  • Ukoliko vas je aplikacija obavestila o tome da pravljenje rezervne kopije nije uspelo, oslobodite prostor u Internet skladištu i pokušajte ponovo.

Postoje ograničenja pri kopiranju podataka koji se čuvaju u OneDrive Internet skladištu.

Takođe pogledajte:

Rezervna kopija i vraćanje

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.