Kopiera data från en skadad hårddisk

3 oktober 2023

ID 156130

Om hälsan hos en eller flera hårddiskar på din dator försämrades och det inte längre är säkert att lagra data på enheterna, meddelar Kaspersky-programmet dig och erbjuder dig att kopiera data från dessa enheter till andra medier.

Kopiera data från en skadad hårddisk till en funktionsduglig hårddisk:

 1. Gör något av följande:
  • Om du får ett meddelande om att hårddiskens hälsa har försämrats, klickar du på knappen Detaljer i meddelandefönstret.

   Fönstret Hälsoövervakare för hårddisk öppnas.

  • Klicka på knappen Kopiera data i fönstret Hälsoövervakare för hårddisken.
 2. I fönstret Kopierar data som öppnas, klicka på knappen Starta säkerhetskopiering.

  Detta öppnar fönstret Välj lagringsplats.

 3. I fönstret Välj lagringsplats väljer du en bra hårddisk för att kopiera data från den skadade enheten.
 4. Klicka på Nästa.

  Detta öppnar fönstret Välj filer och mappar att kopiera.

 5. Gör något av följande:
  • Dra och släpp filer från Windows Explorer till det markerade området i fönstret Välj filer och mappar att kopiera.
  • Klicka på länken välj dem från listan.

   I det Explorer-fönster som öppnas kan du välja de filer och mappar som ska kopieras till den bra hårddisken.

 6. Efter att ha lagt till alla de filer och mappar som du vill kopiera till listan, klickar du på knappen Nästa.

  Detta öppnar fönstret Skapa mapp för att kopiera data.

 7. Gör något av följande:
  • Klicka på knappen Nästa för att skapa en ny mapp på den valda bra hårddisken och kopiera filer och mappar från den skadade hårddisken till denna.
  • Klicka på knappen Ändra för att välja en befintlig mapp på den bra enheten och kopiera filer och mappar från den skadade enheten till denna.
 8. Gör något av följande:
  • Om den valda bra enheten har tillräckligt med diskutrymme för att rymma kopierade valda filer och mappar klickar du på knappen Nästa för att påbörja kopiering.
  • Om den valda bra hårddisken har otillräckligt diskutrymme för att rymma kopierade valda filer och mappar klickar du på knappen Bakåt för att välja en annan bra hårddisk och försöker igen.
 9. När kopiering har slutförts gör du något av följande:
  • För att öppna mappen med filer som kopierats från den skadade hårddisken klickar du på Öppna mapp.
  • Klicka på Klar för att stänga fönstret.

För att kopiera dina data från en skadad hårddisk till Dropbox molnlagring:

 1. Gör något av följande:
  • Om du får ett meddelande om att hårddiskens hälsa har försämrats, klickar du på knappen Detaljer i meddelandefönstret.

   Fönstret Hälsoövervakare för hårddisk öppnas.

  • Klicka på knappen Kopiera data i fönstret Hälsoövervakare för hårddisken.
 2. I fönstret Kopierar data som öppnas, klicka på knappen Starta säkerhetskopiering.

  Detta öppnar fönstret Välj lagringsplats.

 3. I fönstret Välj lagringsplats väljer du din Dropbox molnlagring.

  Du kan också vidta någon av följande åtgärder:

  • Om lagringen inte är aktiv klickar du på Aktivera.
  • För att inaktivera lagringen klickar du på länken Ta bort lagringen.
 4. Klicka på Nästa.

  Detta öppnar fönstret Kopierar data.

 5. Gör något av följande:
  • Dra och släpp filer från Windows Explorer till det markerade området i fönstret Kopierar data.
  • Klicka på länken välj dem från listan.

   I det Explorer-fönster som öppnas kan du välja de filer och mappar som ska kopieras till Dropbox molnlagring.

 6. Efter att ha lagt till alla de filer och mappar som du vill kopiera till listan, klickar du på knappen Starta säkerhetskopiering.

  Datakopiering startar.

 7. När kopiering har slutförts gör du något av följande:
  • Om säkerhetskopiering av data slutförs klickar du på Klar för att stänga fönstret.
  • Om programmet har meddelat dig om att den här säkerhetskopian har misslyckats, frigör du lite utrymme i molnlagringen och försöker igen.

Det finns begränsningar för kopiering av data som lagras i OneDrive-molnlagring.

Se även:

Säkerhetskopiering och återställning

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.