Cách sao chép dữ liệu từ một ổ đĩa cứng bị hỏng

3 Tháng Mười, 2023

ID 156130

Nếu tính trạng của một hoặc nhiều ổ đĩa cứng trên máy tính của bạn ngày càng kém đi và việc lưu trữ dữ liệu trên các ổ đĩa đó không còn an toàn nữa, ứng dụng Kaspersky sẽ thông báo cho bạn và đề nghị bạn sao chép dữ liệu từ các ổ đĩa này sang các phương tiện khác.

Để sao chép dữ liệu từ một ổ đĩa cứng bị hỏng sang một ổ đĩa cứng ở tình trạng tốt:

 1. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Nếu bạn nhận được một thông báo cho biết tình trạng của ổ đĩa cứng ngày càng kém đi, hãy nhấn vào nút Chi tiết trong cửa sổ thông báo.

   Cửa sổ Giám sát tình trạng ổ đĩa cứng sẽ mở ra.

  • Nhấn vào nút Sao chép dữ liệu trong cửa sổ Giám sát tình trạng ổ đĩa cứng.
 2. Trong cửa sổ Sao chép dữ liệu mở ra, nhấn nút Bắt đầu sao lưu.

  Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Lựa chọn lưu trữ.

 3. Trong cửa sổ Lựa chọn lưu trữ, hãy chọn một ổ đĩa cứng ở tình trạng tốt để sao chép dữ liệu từ ổ đĩa bị hỏng.
 4. Nhấn vào Tiếp theo.

  Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Chọn tập tin và thư mục để sao chép.

 5. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Kéo và thả các tập tin từ Windows Explorer vào vùng được đánh dấu của cửa sổ Chọn tập tin và thư mục để sao chép.
  • Nhấn vào liên kết chọn từ danh sách.

   Trong cửa sổ Explorer mở ra, bạn có thể chọn các tập tin và thư mục để sao chép sang ổ đĩa cứng ở tình trạng tốt.

 6. Sau khi thêm tất cả các tập tin và thư mục bạn muốn sao chép vào danh sách, hãy nhấn nút Tiếp theo.

  Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Tạo thư mục để sao chép dữ liệu.

 7. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Nhấn vào nút Tiếp theo để tạo một thư mục mới trên ổ đĩa cứng ở tình trạng tốt đã chọn và sao chép các tập tin và thư mục từ ổ đĩa bị hỏng sang đó.
  • Nhấn vào nút Thay đổi để chọn một thư mục có sẵn trên ổ đĩa cứng ở tình trạng tốt và sao chép các tập tin và thư mục từ ổ đĩa bị hỏng sang đó.
 8. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Nếu ổ đĩa ở tình trạng tốt được chọn có đủ dung lượng đĩa để sao chép các tập tin và thư mục được chọn, hãy nhấn vào nút Tiếp theo để bắt đầu sao chép.
  • Nếu ổ đĩa ở tình trạng tốt được chọn không có đủ dung lượng để sao chép các tập tin và thư mục được chọn, hãy nhấn vào nút Quay lại để chọn ổ đĩa khác ở tình trạng tốt và thử lại.
 9. Khi kết thúc sao chép, hãy thực hiện một trong các bước sau:
  • Để mở thư mục chứa các tập tin được sao chép từ ổ đĩa cứng bị hỏng, hãy nhấn nút Mở thư mục.
  • Để đóng cửa sổ, hãy nhấn nút Hoàn tất.

Để sao chép dữ liệu của bạn từ một ổ đĩa cứng bị hỏng sang ổ lưu trữ trực tuyến Dropbox:

 1. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Nếu bạn nhận được một thông báo cho biết tình trạng của ổ đĩa cứng ngày càng kém đi, hãy nhấn vào nút Chi tiết trong cửa sổ thông báo.

   Cửa sổ Giám sát tình trạng ổ đĩa cứng sẽ mở ra.

  • Nhấn vào nút Sao chép dữ liệu trong cửa sổ Giám sát tình trạng ổ đĩa cứng.
 2. Trong cửa sổ Sao chép dữ liệu mở ra, nhấn nút Bắt đầu sao lưu.

  Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Lựa chọn lưu trữ.

 3. Trong cửa sổ Lựa chọn lưu trữ, hãy chọn ổ lưu trữ trực tuyến Dropbox của bạn.

  Bạn cũng có thể thực hiện một trong các hành động sau:

  • Nếu ổ lưu trữ không hoạt động, hãy nhấn vào nút Kích hoạt.
  • Để tắt ổ lưu trữ, hãy nhấn vào liên kết Xóa ổ lưu trữ.
 4. Nhấn vào Tiếp theo.

  Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Sao chép dữ liệu.

 5. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Kéo và thả các tập tin từ Windows Explorer vào vùng được đánh dấu của cửa sổ Sao chép dữ liệu.
  • Nhấn vào liên kết chọn từ danh sách.

   Trong cửa sổ Explorer mở ra, bạn có thể chọn các tập tin và thư mục để sao chép sang ổ lưu trữ trực tuyến Dropbox.

 6. Sau khi thêm tất cả các tập tin và thư mục bạn muốn sao chép vào danh sách, hãy nhấn nút Bắt đầu sao lưu.

  Quá trình sao chép dữ liệu sẽ bắt đầu.

 7. Khi kết thúc sao chép, hãy thực hiện một trong các bước sau:
  • Nếu quá trình sao lưu dữ liệu hoàn tất thành công, hãy nhấn nút Hoàn tất để đóng cửa sổ đó.
  • Nếu ứng dụng đã thông báo cho bạn rằng bản sao lưu diễn ra không thành công, hãy giải phóng dung lượng trong ổ lưu trữ Trực tuyến và thử lại.

Có những hạn chế về sao chép dữ liệu được lưu trữ trong ổ lưu trữ đám mây OneDrive.

Xem thêm:

Sao lưu và khôi phục

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.