Slik kopierer du data fra en skadet harddisk

3. oktober 2023

ID 156130

Hvis tilstanden til en eller flere harddisker på datamaskinen forverres og det ikke lenger er sikkert å lagre data på stasjonene, informerer Kaspersky-programmet deg om dette og gir deg mulighet til å kopiere data fra disse stasjonene til andre medier.

Slik kopierer du dataene fra en skadet harddisk til en harddisk som er i god stand:

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du mottar et varsel om at harddiskens tilstand forverres, klikker du på Detaljer i varslingsvinduet.

   Vinduet Overvåkning av harddiskens tilstand åpnes.

  • Klikk på Kopier data i vinduet Overvåkning av harddiskens tilstand.
 2. Klikk på Start sikkerhetskopiering i vinduet Kopierer data som åpnes.

  Vinduet Velg lager vil da åpne.

 3. I vinduet Velg lager velger du en harddisk som er i god stand for å kopiere data fra den skadde stasjonen.
 4. Klikk på Neste.

  Vinduet Velg filer og mapper som skal kopieres vil da åpne.

 5. Gjør ett av følgende:
  • Dra og slipp filer fra Windows Utforsker til det uthevede området i vinduet Velg filer og mapper som skal kopieres.
  • Klikk på velg dem fra listen-lenken.

   I Utforsker-vinduet som åpnes, kan du velge filer og mapper som skal kopieres til den gode harddisken.

 6. Når du har lagt alle filene og mappene du vil kopiere til listen, klikker du på Neste.

  Vinduet Opprette mappe for å kopiere data vil da åpne.

 7. Gjør ett av følgende:
  • Klikk på Neste for å opprette en ny mappe på den valgte gode harddisken, og kopier filer og mapper fra den skadede stasjonen til denne.
  • Klikk på Endre for å velge en eksisterende mappe på den gode harddisken, og kopier filer og mapper fra den skadede stasjonen til denne.
 8. Gjør ett av følgende:
  • Hvis den valgte gode stasjonen har tilstrekkelig diskplass til å kopiere de valgte filene og mappene, klikker du på Neste for å starte kopieringen.
  • Hvis den valgte harddisken som er i god stand har utilstrekkelig diskplass til å kopiere de valgte filene og mappene, klikker du på Tilbake for å velge en annen harddisk som er i god stand og prøve igjen.
 9. Gjør ett av følgende når kopieringen er ferdig:
  • Klikk på Åpne mappe for å åpne mappen med filer som ble kopiert fra den skadde harddisken.
  • Klikk på Fullført for å lukke vinduet.

Slik kopierer du dataene fra en skadet harddisk til Dropbox' nettbaserte lager.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du mottar et varsel om at harddiskens tilstand forverres, klikker du på Detaljer i varslingsvinduet.

   Vinduet Overvåkning av harddiskens tilstand åpnes.

  • Klikk på Kopier data i vinduet Overvåkning av harddiskens tilstand.
 2. Klikk på Start sikkerhetskopiering i vinduet Kopierer data som åpnes.

  Vinduet Velg lager vil da åpne.

 3. I vinduet Velg lager velger du Dropbox' nettbaserte lager.

  Du kan også utføre en av følgende handlinger:

  • Klikk på Aktiver hvis lageret ikke er aktivt.
  • Hvis du vil deaktivere lageret, klikker du på Fjern lageret.
 4. Klikk på Neste.

  Vinduet Kopierer data vil da åpne.

 5. Gjør ett av følgende:
  • Dra og slipp filer fra Windows Utforsker til det uthevede området i vinduet Kopierer data.
  • Klikk på velg dem fra listen-lenken.

   I Utforsker-vinduet som åpnes, kan du velge filer og mapper som skal kopieres til Dropbox' nettbaserte lager.

 6. Når du har lagt alle filene og mappene du vil kopiere til listen, klikker du på Start sikkerhetskopiering.

  Datakopieringen begynner.

 7. Gjør ett av følgende når kopieringen er ferdig:
  • Hvis sikkerhetskopiering av dataene er vellykket, klikker du på Fullført for å lukke vinduet.
  • Hvis programmet har varslet deg om at denne sikkerhetskopieringen mislyktes, må du frigjøre plass i det nettbaserte lageret og prøve igjen.

Det er begrensninger for å kopiere data som er lagret i skyen med OneDrive.

Se også:

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.