O poskytování údajů (EU, Velká Británie, Brazílie, Vietnam, obyvatelé amerického státu Kalifornie)

13. března 2024

ID 195478

Zobrazit informace o datech poskytovaných společnosti Kaspersky při používání předchozích verzí aplikace.

Data poskytnutá společnosti Kaspersky pomocí aplikace Kaspersky verze 11.100.X.XXX a novějších

Společnost Kaspersky chrání veškeré takto získané informace v souladu se zákonem a příslušnými pravidly společnosti Kaspersky. Data jsou přenášena zabezpečeným kanálem.

Používáme osobní i jiné než osobní údaje.

Osobní údaje

Osobní údaje poskytnuté na základě licenční smlouvy s koncovým uživatelem, Zásady ochrany osobních údajů, Prohlášení týkající se marketingu nebo Prohlášení společnosti Kaspersky Security Network si můžete prohlédnout v příslušném právním dokumentu.

Zobrazit právní dokument

Neosobní údaje

Následující neosobní údaje používáme k udržení základní funkčnosti softwaru:

 • příznak označující, zda je v zařízení nainstalována aplikace Facebook;
 • verze Facebook SDK;
 • autorizační kód obdržený od poskytovatele identity;
 • přístupový token obdržený od poskytovatele identity;
 • typ dat zasílaných poskytovateli identity;
 • token identity přijatý od poskytovatele identity;
 • ID držitele práv v systému poskytovatele identity;
 • jméno poskytovatele identity;
 • URI, na který je odeslána odpověď poskytovatele identity;
 • parametry požadované od poskytovatele identity;
 • ID zdroje držitele práv;
 • typ tokenu;
 • operační systém;
 • ID Softwaru odvozené z licence;
 • úplná verze nainstalovaného Softwaru;
 • hodnota generovaná pro ověření požadavku;
 • ID součásti Softwaru;
 • ID softwaru;
 • ID protokolu.

Pro základní funkce lze data nainstalovat a stáhnout ve službě Firebase:

 • název balíčku aplikace;
 • kód jazyka zařízení;
 • model zařízení;
 • nastavení časového pásma zařízení;
 • verze operačního systému;
 • kód jazyka zařízení získaný spuštěním kódu JavaScript ve WebView;
 • možný jedinečný shodný odkaz, který server potřebuje zkontrolovat před provedením shody otisku prstu;
 • ID softwaru ve Firebase;
 • verze SDK Firebase;
 • výška obrazovky zařízení;
 • šířka obrazovky zařízení;
 • datum a čas instalace Softwaru.

Do služby Firebase jsou data zasílána pomocí zabezpečeného kanálu. Informace o způsobu, jímž jsou údaje zpracovávány ve službě Firebase, jsou zveřejněny na adrese: https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html.

K zajištění funkčnosti QR skeneru budou ve službě Huawei poskytnuty a zpracovány následující údaje:

 • název balíčku aplikace;
 • kód země;
 • typ zařízení;
 • model zařízení;
 • ID algoritmu zpracování objektu;
 • Název API;
 • ID služby;
 • verze operačního systému;
 • informace o rádiovém/síťovém připojení;
 • ID požadavku;
 • ID firmwaru;
 • kód mobilního nosiče;
 • formát zpracovávaného objektu;
 • sloupcový graf zpracovaného snímku;
 • datum a čas zahájení požadavku;
 • barva, okraje a barva pozadí vygenerovaného čárového kódu;
 • výška vygenerovaného čárového kódu;
 • šířka vygenerovaného čárového kódu;
 • výška čárového kódu, který bude vygenerován;
 • šířka čárového kódu, který bude vygenerován;
 • počet zpracovaných objektů;
 • maximální doba zpracování objektu;
 • minimální doba zpracování objektu;
 • délka řetězce použitého k vygenerování čárového kódu;
 • verze součásti Softwaru;
 • ID softwaru;
 • počet chyb programu;
 • výsledek akce Softwaru;
 • celkový počet dokončených požadavků;
 • ID akce provedené uživatelem v Softwaru;
 • Celková doba trvání zpracování požadavku.

Zpracování dat ve službě Huawei probíhá přes zabezpečený kanál. Zpracování údajů probíhá v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Huawei a je dostupné na adrese: https://consumer.huawei.com/en/privacy/privacy-policy/.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.