Om tillhandahållande av data (EU, Storbritannien, Brasilien, Vietnam och invånare i USA:s delstat Kalifornien)

13 mars 2024

ID 195478

Se information om data som tillhandahålls till Kaspersky när föregående versioner av appen används.

Data som skickas till Kaspersky med Kaspersky-appen 11.100.X.XXX och senare

Kaspersky skyddar all information som tas emot i enlighet med lagstiftningen och tillämpliga Kaspersky-regler. Data skickas över en säker kanal.

Vi använder personliga och icke-personliga data.

Personuppgifter

Du kan visa personuppgifter som tillhandahålls enligt licensavtalet för slutanvändare, sekretesspolicyn, marknadsföringsmeddelandet och Kaspersky Security Network Statement i motsvarande juridiska dokument.

Visa ett juridiskt dokument

Ej personliga data

Vi använder följande icke-personliga data för att bevara programvarans huvudfunktioner:

 • flagga som anger om Facebook-appen är installerad på enheten
 • Facebook SDK-version
 • autentiseringskod som tas emot från identitetsleverantören
 • åtkomsttoken som tas emot från identitetsleverantören
 • typ av data som skickas till identitetsleverantören
 • identitetstoken som tas emot från identitetsleverantören
 • Rättighetsinnehavarens ID i identitetsleverantörens system
 • identitetsleverantörens namn
 • URI till vilken identitetsleverantörens svar skickas
 • parametrar som begärs från identitetsleverantören
 • ID för rättighetsinnehavarens resurs
 • tokentyp;
 • operativsystem;
 • programvaru-ID från licensen;
 • fullständig version av programvaran;
 • värde som genereras för verifieringsbegäran
 • programvarukomponent-ID;
 • Programvaru-ID
 • protokoll-ID.

För kärnfunktionalitet kan data installeras och laddas ner i Firebase-tjänsten:

 • programpaketsnamn;
 • enhetens språkkod;
 • enhetsmodell;
 • enhetens tidszoninställningar;
 • version av operativsystemet;
 • enhetens språkkod erhållen genom att köra JavaScript-kod i WebView;
 • möjlig unik matchad länk som servern behöver kontrollera innan fingeravtrycksmatchning utförs;
 • Programvaru-ID i Firebase
 • Firebase SDK-version;
 • enhetsskärmens höjd;
 • enhetsskärmens bredd;
 • installationsdatum och tid för programvaran

Data skickas till Firebase via en säker kanal. Information om hur data behandlas i Firebase finns på https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html.

Följande data samlas in och bearbetas i Huawei-tjänsten för att tillhandahålla QR-skannerfunktionen:

 • programpaketsnamn;
 • landskod;
 • enhetstyp;
 • enhetsmodell;
 • ID för objektbehandlingsalgoritm
 • API-namn
 • Tjänst-ID
 • version av operativsystemet;
 • information om radio-/nätverksanslutningen;
 • förfrågan-ID;
 • ID för inbyggd programvara;
 • mobiloperatörskod;
 • formatet på objektet som behandlas;
 • bearbetat bildhistogram
 • datum och tid då begäran startade
 • färg, marginaler och bakgrundsfärg på streckkoden som ska genereras
 • höjd på streckkoden som har genererats
 • bredd på streckkoden som har genererats
 • höjd på streckkoden som ska genereras
 • bredd på streckkoden som ska genereras
 • antal bearbetade objekt
 • längsta bearbetningstid för objekt
 • kortaste bearbetningstid för objekt
 • längd på sträng som används för att generera streckkod
 • version av programvarans komponent;
 • Programvaru-ID
 • antal programfel
 • resultat av programåtgärd;
 • totalt antal slutförda förfrågningar;
 • ID för åtgärden som utförs av användaren i programvaran;
 • total varaktighet av begärd behandling

Databehandling i Huawei-tjänsten utförs över en säker kanal. Databehandling sker i enlighet med Huaweis integritetspolicy som finns på: https://consumer.huawei.com/en/privacy/privacy-policy/.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.