Διαμόρφωση ειδοποιήσεων σχετικά με τα τρωτά σημεία σε δίκτυα Wi-Fi

3 Οκτωβρίου 2023

ID 81791

Εάν το Kaspersky VPN Secure Connection δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, η εφαρμογή Kaspersky εμφανίζει μια ειδοποίηση σχετικά με τη σύνδεση σε δίκτυα Wi-Fi και τη μη ασφαλή μετάδοση του κωδικού πρόσβασής σας μέσω του Διαδικτύου. Μπορείτε να επιτρέψετε ή να αποκλείσετε τη σύνδεση και τη μετάδοση κωδικών πρόσβασης στο παράθυρο ειδοποιήσεων.

Μετά την εγκατάσταση του Kaspersky VPN Secure Connection, οι ρυθμίσεις για την εμφάνιση ειδοποιήσεων κατά τη σύνδεση σε δίκτυα Wi-Fi και τη μετάδοση μη κρυπτογραφημένων κωδικών πρόσβασης καθίστανται ανενεργές. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ειδοποίησης για συνδέσεις σε δίκτυα Wi-Fi στο Kaspersky VPN Secure Connection.

Για να διαμορφώσετε τις ειδοποιήσεις σχετικά με τρωτά σημεία δικτύων Wi-Fi:

 1. Ανοίξτε το κύριο παράθυρο της εφαρμογής.
 2. Κάντε κλικ στο Κουμπί Ρυθμίσεις στο κάτω μέρος του κύριου παραθύρου.

  Αυτό ανοίγει το παράθυρο Ρυθμίσεις.

 3. Επιλέξτε την ενότητα Ρυθμίσεις ασφάλειας.
 4. Επιλέξτε το στοιχείο Τείχος προστασίας.

  Το παράθυρο εμφανίζει τις ρυθμίσεις του στοιχείου Τείχους προστασίας.

 5. Επιλέξτε το Να εμφανίζονται ειδοποιήσεις για τρωτά σημεία στα δίκτυα Wi-Fi εάν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις όταν συνδέεστε σε ευάλωτα δίκτυα Wi-Fi. Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις, αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου. Η πρόσβαση σε αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι δυνατή αν το Kaspersky VPN Secure Connection δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή.
 6. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Επιλογή κατηγοριών και επιλέξτε κατηγορίες ευπαθειών δικτύων Wi-Fi. Όταν επιχειρείτε να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi με τη σχετική ευπάθεια, η εφαρμογή Kaspersky σάς ειδοποιεί σχετικά.
 7. Εάν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Να εμφανίζονται ειδοποιήσεις για τρωτά σημεία στα δίκτυα Wi-Fi, μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για προχωρημένους για την εμφάνιση των ειδοποιήσεων:
  • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Να εμποδίζεται η μετάδοση και να εμφανίζεται ειδοποίηση σε περίπτωση μη ασφαλούς μετάδοσης κωδικών πρόσβασης μέσω του Διαδικτύου για να αποκλειστούν όλες οι μεταδόσεις κωδικών πρόσβασης σε μορφή μη κρυπτογραφημένου κειμένου όταν συμπληρώνετε τα πεδία Κωδικός πρόσβασης στο Διαδίκτυο.
  • Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Ενεργοποίηση για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες τιμές των ρυθμίσεων όσον αφορά την εμφάνιση των ειδοποιήσεων σχετικά με τη μετάδοση κωδικών πρόσβασης σε μη κρυπτογραφημένη μορφή. Εάν είχατε απενεργοποιήσει προηγουμένως την εμφάνιση ειδοποιήσεων σχετικά με τη μετάδοση κωδικών πρόσβασης σε μη κρυπτογραφημένη μορφή, η εμφάνιση αυτών των ειδοποιήσεων θα ενεργοποιηθεί εκ νέου.

Κατά τη σύνδεση σε προστατευμένα δίκτυα Wi-Fi, η εφαρμογή εμφανίζει μια ειδοποίηση, η οποία σας ρωτά εάν εμπιστεύεστε το νέο δίκτυο. Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές:

 • Όχι, αποκλεισμός εξωτ πρόσβασης σε Η/Υ. Όλες οι εξωτερικές συνδέσεις αυτού του δικτύου αποκλείονται, εκτός από τις συνδέσεις που εκκίνησαν από τη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Διαδίκτυο και να επισκεφθείτε όλες τις τοποθεσίες web. Άλλοι χρήστες σε αυτό το δίκτυο δεν θα μπορούν να συνδεθούν με πόρους του υπολογιστή σας (για παράδειγμα, δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση στο περιεχόμενο των δίσκων σας, συμπεριλαμβανομένων των κοινόχρηστων φακέλων).
 • Περιορισμός, αλλά επιτρέπεται κοινή πρόσβαση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Διαδίκτυο και να επισκεφθείτε όλες τις τοποθεσίες web. Σε άλλους χρήστες σε αυτό το δίκτυο δεν θα παραχωρηθεί πρόσβαση σε πόρους του υπολογιστή σας, αλλά θα έχουν πρόσβαση σε πόρους που έχουν οριστεί ως κοινόχρηστοι (για παράδειγμα, κοινόχρηστοι φάκελοι).
 • Ναι, επιτρέπεται κάθε δραστηρ δικτύου. Όλες οι συνδέσεις σε αυτό το δίκτυο θα επιτρέπονται. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Διαδίκτυο και να επισκεφθείτε όλες τις τοποθεσίες web. Άλλοι χρήστες σε αυτό το δίκτυο θα μπορούν να συνδεθούν στον υπολογιστή σας χωρίς περιορισμούς (για παράδειγμα, θα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο περιεχόμενο των δίσκων σας).

Εάν απενεργοποιηθεί η λειτουργικότητα Έξυπνη παρακολούθηση σπιτιού, οι ειδοποιήσεις σχετικά με τρωτά σημεία του δικτύου Wi-Fi που έχουν εντοπιστεί νωρίτερα παραμένουν στο περιβάλλον χρήσης του προϊόντος. Μπορείτε να αποκρύψετε αυτές τις ειδοποιήσεις. Για να διαγράψετε τις ειδοποιήσεις, πρέπει να αποσυνδεθείτε από το τρέχον δίκτυο Wi-Fi ή να κάνετε τα εξής:

 1. Αντιμετωπίστε τα τρωτά σημεία που εντοπίστηκαν νωρίτερα.
 2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργικότητα Έξυπνη παρακολούθηση σπιτιού.
 3. Σαρώστε το δίκτυο Wi-Fi για τρωτά σημεία.

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.