Konfigurera meddelanden om sårbarheter i Wi-Fi-nätverk

3 oktober 2023

ID 81791

Om Kaspersky VPN Secure Connection inte finns installerat på datorn visar Kaspersky-programmet ett meddelande om att ansluta till Wi-Fi-nätverk och osäker överföring av ditt lösenord över internet. Du kan tillåta eller blockera anslutningen och överföring av lösenord i meddelandefönstret.

När du har installerat Kaspersky VPN Secure Connection inaktiveras inställningarna för visning av meddelanden vid anslutning till wifi-nätverk och överföring av okrypterade lösenord. Du kan konfigurera meddelandeinställningarna för anslutningar via wifi-nätverk i Kaspersky VPN Secure Connection.

Konfigurera meddelanden om sårbarheter i wifi-nätverk:

 1. Öppna programmets huvudfönster.
 2. Klicka på Knappen Inställningar i den nedre delen av huvudfönstret.

  Detta öppnar fönstret Inställningar.

 3. Gå till avsnittet Säkerhetsinställningar.
 4. Välj komponenten Brandvägg.

  Fönstret visar brandväggsinställningarna.

 5. Välj Meddela om sårbarheter i Wi-Fi-nätverk om du vill få meddelanden när du ansluter till sårbara wifi-nätverk. Avmarkera kryssrutan om du inte vill ta emot meddelanden. Denna kryssruta kan nås om Kaspersky VPN Secure Connection inte har installerats på datorn.
 6. Klicka på länken Välj kategorier och välj kategorier för wifi-nätverkets sårbarhet. När du försöker ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med relevant sårbarhet meddelas du om det av Kaspersky-programmet.
 7. Om kryssrutan Meddela om sårbarheter i Wi-Fi-nätverk är markerad går det att redigera de avancerade inställningarna för meddelandevisning:
  • Markera kryssrutan Blockera och varna om osäker överföring av lösenord via internet för att blockera alla överföringar av lösenord som okrypterat textformat när du fyller i Lösenord i formulär på Internet.
  • Klicka på länken Aktivera för att återställa standardinställningarna för visning av meddelanden om överföring av lösenord i okrypterad form. Om du har blockerat meddelanden om överföring av lösenord i okrypterad form tidigare så kommer visning av dessa meddelanden att återupptas.

När du ansluter till skyddade wifi-nätverk visar programmet ett meddelande där du frågas om du litar på det nya nätverket. Du kan välja något av följande alternativ:

 • Blockera extern åtkomst till datorn. Alla externa anslutningar till detta nätverk blockeras, med undantag för anslutningar som inleds från din enhet. Du kan använda Internet och besöka alla webbplatser. Andra användare på det här nätverket kan inte ansluta till din dators resurser (till exempel får de inte tillgång till innehåll på dina diskar, inklusive delade mappar).
 • Begränsa, men tillåt delad åtkomst. Du kan använda Internet och besöka alla webbplatser. Andra användare på det här nätverket får inte tillgång till din dators resurser, men de får tillgång till resurser som är delade (till exempel delade mappar).
 • Ja, tillåt all nätverksaktivitet. Alla anslutningar på det här nätverket tillåts. Du kan använda Internet och besöka alla webbplatser. Andra användare på det här nätverket kan ansluta till din dator utan några begränsningar (till exempel får de tillgång till innehållet på dina diskar).

Om funktionen Övervakare av smarthem är avstängd, finns meddelanden om tidigare upptäckta sårbarheter i Wi-Fi-nätverket kvar i produktens användargränssnitt. Du kan dölja dessa meddelanden. För att radera aviseringarna måste du koppla från det aktuella Wi-Fi-nätverket eller göra följande:

 1. Lös tidigare upptäckta sårbarheter.
 2. Aktivera Övervakare av smarthem.
 3. Skanna Wi-Fi-nätverket efter sårbarheter.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.