Konfigurisanje obaveštenja o nedostacima u Wi-Fi mrežama

3. oktobar 2023.

ID 81791

Ukoliko Kaspersky VPN Secure Connection nije instaliran na vašem računaru, Kaspersky aplikacija prikazuje obaveštenje o povezivanju na Wi-Fi mreže i nebezbednom prenosu vaših lozinki putem Interneta. Povezivanje i prenos lozinke možete dozvoliti ili blokirati iz prozora obaveštenja.

Nakon što instalirate Kaspersky VPN Secure Connection, postavke za prikazivanje obaveštenja u vezi sa povezivanjem na Wi-Fi mreže i prenos nešifrovanih lozinki postaju neaktivne. Postavke obaveštenja za Wi-Fi mreže možete konfigurisati u okviru Kaspersky VPN Secure Connection.

Da biste konfigurisali obaveštenja o ranjivostima u Wi-Fi mrežama:

 1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
 2. Kliknite na Dugme Postavke u donjem delu glavnog prozora.

  Ovim se otvara prozor Postavke.

 3. Izaberite odeljak Postavke bezbednosti.
 4. Izaberite komponentu Zaštitni zid.

  Prozor prikazuje postavke komponente Zaštitni zid.

 5. Obeležite Obavesti o ranjivostima u Wi-Fi mrežama ukoliko želite da dobijate obaveštenja prilikom povezivanja na ranjive bežične mreže. Ukoliko ne želite da dobijate obaveštenja, uklonite obeležje iz polja. Ovom polju možete pristupiti ukoliko Kaspersky VPN Secure Connection nije instaliran na računaru.
 6. Kliknite na vezu Izaberite kategorije i izaberite kategorije ranjivosti Wi-Fi mreže. Kada pokušate da se povežete na neku Wi-Fi mrežu određene ranjivosti, Kaspersky aplikacija će vas obavestiti o tome.
 7. Ukoliko je obeleženo polje Obavesti o ranjivostima u Wi-Fi mrežama, možete da uredite napredne postavke za prikaz obaveštenja:
  • Obeležite polje Blokiraj i upozori o nebezbednom prenosu lozinki putem Interneta da blokirate sav prenos lozinki u nešifrovanom tekstu kada popunite polja Lozinka na Internetu.
  • Klikom na vezu Omogući vraćate podrazumevane vrednosti postavke za prikaz obaveštenja o prenosima lozinki u nešifrovanom obliku. Ukoliko ste prethodno blokirali prikaz obaveštenja o prenosu lozinki u nešifrovanom obliku, prikaz tih obaveštenja se nastavlja.

Prilikom povezivanja na zaštićene Wi-Fi mreže aplikacija prikazuje obaveštenje u kom vas pita da li imate poverenja u novu mrežu. Možete da izaberete jednu od sledećih opcija:

 • Ne, blokiraj spoljni pristup računaru. Sve spoljne veze ove mreže su blokirane osim povezivanja pokrenutih sa vašeg uređaja. Možete da koristite Internet i posećujete sve Web lokacije. Ostali korisnici na ovoj mreži neće moći da se povežu sa resursima na vašem računaru (na primer, neće imati pristup sadržajima vaših diskova, uključujući deljene fascikle).
 • Zabrani, ali dozvoli deljeni pristup. Možete da koristite Internet i posećujete sve Web lokacije. Ostali korisnici na ovoj mreži neće imati pristup resursima vašeg računara, ali će imati pristup resursima namenjenim za deljenje (na primer, deljenim fasciklama).
 • Da, omogući svaku aktivnost na mreži. Sve veze u ovoj mreži biće omogućene. Možete da koristite Internet i posećujete sve Web lokacije. Ostali korisnici na ovoj mreži moći će da se povežu na vaš računar bez ograničenja (na primer, imaće pristup sadržajima vaših diskova).

Ukoliko je isključena funkcionalnost Nadzor pametnog doma, obaveštenja u vezi sa prethodno otkrivenim ranjivostima Wi-Fi mreže ostaju u korisničkom interfejsu proizvoda. Možete sakriti ova obaveštenja. Da biste izbrisali obaveštenja, potrebno je da prekinete vezu sa trenutnom Wi-Fi mrežom ili uradite sledeće:

 1. Rešite prethodno otkrivene ranjivosti.
 2. Uključite funkcionalnost Nadzor pametnog doma.
 3. Analizirate Wi-Fi mrežu na ranjivosti.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.