Σχετικά με την πρόσβαση εφαρμογών στην webcam και στο μικρόφωνο

3 Οκτωβρίου 2023

ID 82474

Οι εισβολείς μπορεί να επιχειρήσουν να σας κατασκοπεύσουν χρησιμοποιώντας την webcam ή να σας κρυφακούσουν αποκτώντας πρόσβαση στο μικρόφωνό σας. Η εφαρμογή Kaspersky προστατεύει τη webcam και το μικρόφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, εάν είναι ενεργοποιημένο το στοιχείο Έλεγχος Webcam και μικροφώνου. Στις ρυθμίσεις στοιχείων, μπορείτε να αποκλείσετε κάθε πρόσβαση εφαρμογών στη webcam και στο μικρόφωνο ή να ζητήσετε να ειδοποιείστε κάθε φορά που μια εφαρμογή προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση στη webcam ή στο μικρόφωνό σας.

Εάν το στοιχείο είναι ενεργοποιημένο, αλλά η πρόσβαση στη webcam και το μικρόφωνο δεν έχει αποκλειστεί πλήρως, η παραχώρηση ή απόρριψη πρόσβασης γίνεται με βάση την ομάδα αξιοπιστίας στην οποία ανήκει η σχετική εφαρμογή. Η πρόσβαση είναι αποκλεισμένη για εφαρμογές που περιλαμβάνονται στις ομάδες Υψηλού περιορισμού ή Μη αξιόπιστες.

Στο παράθυρο ρυθμίσεων του στοιχείου Αποτροπή εισβολής, μπορείτε να επιτρέψετε την πρόσβαση στη webcam ή το μικρόφωνο για εφαρμογές που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες Υψηλού περιορισμού και Μη αξιόπιστες. Εάν μια εφαρμογή από την ομάδα Χαμηλού Περιορισμού προσπαθήσει να αποκτήσει πρόσβαση στη webcam ή στο μικρόφωνο, η εφαρμογή Kaspersky αποκλείει την πρόσβαση και σας ειδοποιεί εάν έχετε καθορίσει την αποστολή ειδοποιήσεων στις ρυθμίσεις στοιχείων.

Στην αναπτυσσόμενη λίστα της ειδοποίησης, μπορείτε να αποκλείσετε την πρόσβαση της εφαρμογής στη webcam ή στο μικρόφωνο ή να μεταβείτε στις ρυθμίσεις πρόσβασης. Η ειδοποίηση δεν εμφανίζεται εάν κάποιες εφαρμογές λειτουργούν σε κατάσταση πλήρους οθόνης στον υπολογιστή.

Στην αναπτυσσόμενη λίστα της ειδοποίησης, μπορείτε να επιλέξετε να αποκρύπτονται οι ειδοποιήσεις ή να προχωρήσετε στη διαμόρφωση των ρυθμίσεων εμφάνισης της ειδοποίησης.

Πώς διαχειρίζεται η Kaspersky τη webcam

Πώς διαχειρίζεται η Kaspersky το μικρόφωνο

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.