Περιορισμοί και προειδοποιήσεις

3 Οκτωβρίου 2023

ID 85549

Η εφαρμογή Kaspersky έχει μια σειρά από μη κρίσιμους λειτουργικούς περιορισμούς.

Περιορισμοί στη λειτουργία συγκεκριμένων στοιχείων και την αυτόματη επεξεργασία αρχείων

Τα μολυσμένα αρχεία και οι κακόβουλοι σύνδεσμοι υποβάλλονται σε επεξεργασία αυτόματα σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν δημιουργήσει οι ειδικοί της Kaspersky. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε αυτούς τους κανόνες χειροκίνητα. Οι κανόνες μπορούν να ενημερωθούν κατόπιν ενημέρωσης των βάσεων δεδομένων και των λειτουργικών μονάδων της εφαρμογής. Οι κανόνες για το Τείχος προστασίας, την Προστασία της Webcam, τη Διαχείριση εφαρμογών και την Αποτροπή εισβολής ενημερώνονται επίσης αυτόματα.

Εάν μια σάρωση συσκευής εκκινήσει από το My Kaspersky, τα αρχεία θα υποβληθούν αυτόματα σε επεξεργασία με βάση τους κανόνες που έχουν καθοριστεί στην εφαρμογή. Τα αρχεία που εντοπίζονται σε μια συσκευή μπορούν να υποβληθούν αυτόματα σε επεξεργασία κατόπιν αιτήματος από το My Kaspersky χωρίς την επιβεβαίωσή σας.

Λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία αρχείων σε κατάσταση διαδραστικού περιβάλλοντος προστασίας

Εάν το μολυσμένο αρχείο αποτελεί μέρος μιας εφαρμογής από το Windows Store, η εφαρμογή Kaspersky που λειτουργεί σε κατάσταση διαδραστικού περιβάλλοντος προστασίας εμφανίζει μια ειδοποίηση, ζητώντας σας να διαγράψετε το αρχείο. Η ενέργεια Απολύμανση δεν είναι διαθέσιμη.

Περιορισμοί κατά τη σύνδεση με το Kaspersky Security Network

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, η εφαρμογή μπορεί να υποβάλλει ερωτήματα στο Kaspersky Security Network για πληροφορίες. Εάν δεν είναι δυνατή η ανάκτηση δεδομένων από το Kaspersky Security Network, η εφαρμογή λαμβάνει αποφάσεις με βάση τις τοπικές βάσεις δεδομένων προστασίας από ιούς.

Περιορισμοί της λειτουργίας Παρακολούθησης συστημάτων

Η προστασία από cryptor (κακόβουλο λογισμικό που κρυπτογραφεί τα αρχεία χρηστών) έχει τους ακόλουθους περιορισμούς:

 • Για την υποστήριξη της λειτουργίας χρησιμοποιείται ο φάκελος συστήματος Temp. Αν η μονάδα δίσκου του συστήματος με τον φάκελο Temp δεν διαθέτει επαρκή χώρο στον σκληρό δίσκο για τη δημιουργία προσωρινών αρχείων, δεν παρέχεται προστασία από τα cryptor. Σε αυτήν την περίπτωση, η εφαρμογή δεν εμφανίζει ειδοποίηση σχετικά με την αδυναμία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων (δεν παρέχεται προστασία).
 • Τα προσωρινά αρχεία διαγράφονται αυτόματα όταν κλείνετε την εφαρμογή Kaspersky ή απενεργοποιείτε το στοιχείο Παρακολούθηση συστημάτων.
 • Σε περίπτωση έκτακτου τερματισμού της εφαρμογής Kaspersky, τα προσωρινά αρχεία δεν διαγράφονται αυτόματα. Για να διαγράψετε τα προσωρινά αρχεία, διαγράψτε χειροκίνητα το περιεχόμενο του φακέλου Temp. Για να το κάνετε, ανοίξτε το παράθυρο Εκτέλεση και στο πεδίο Άνοιγμα πληκτρολογήστε %TEMP%. Κάντε κλικ στο OK.
 • Προστασία από μονάδες κρυπτογράφησης παρέχεται μόνο για αρχεία που βρίσκονται τοποθετημένα σε μονάδες δίσκου δεδομένων, οι οποίες έχουν μορφοποιηθεί με το σύστημα αρχείων NTFS.
 • Ο αριθμός των αρχείων που μπορούν να ανακτηθούν δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50 ανά μία διεργασία κρυπτογράφησης.
 • Ο συνολικός όγκος τροποποιήσεων σε αρχεία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 MB. Αρχεία με τροποποιήσεις που υπερβαίνουν αυτό το όριο δεν μπορούν να ανακτηθούν.
 • Τροποποιήσεις αρχείων που εκκινούνται μέσω διασύνδεσης δικτύου δεν παρακολουθούνται.
 • Αρχεία που έχουν κρυπτογραφηθεί με EFS δεν υποστηρίζονται.
 • Πρέπει να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας για να ενεργοποιήσετε την προστασία από μονάδες κρυπτογράφησης μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής Kaspersky.

Περιορισμοί σάρωσης κρυπτογραφημένων συνδέσεων

Εξαιτίας των τεχνικών περιορισμών της υλοποίησης των αλγορίθμων σάρωσης, η σάρωση των κρυπτογραφημένων συνδέσεων δεν υποστηρίζει συγκεκριμένες επεκτάσεις του πρωτοκόλλου TLS 1.0 και μεταγενέστερες εκδόσεις (ειδικά τις NPN και ALPN). Οι συνδέσεις μέσω αυτών των πρωτοκόλλων μπορεί να είναι περιορισμένες. Τα προγράμματα περιήγησης με υποστήριξη SPDY, χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο HTTP over TLS αντί του SPDY ακόμη και αν ο διακομιστής με τον οποίο γίνεται η σύνδεση υποστηρίζει το SPDY. Αυτό δεν επηρεάζει το επίπεδο ασφάλειας της σύνδεσης. Εάν ο διακομιστής υποστηρίζει μόνο το πρωτόκολλο SPDY και δεν είναι δυνατή η δημιουργία σύνδεσης μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS, η εφαρμογή δεν θα παρακολουθεί τη σύνδεση που δημιουργείται.

Η εφαρμογή δεν υποστηρίζει την κυκλοφορία που λαμβάνει χώρα μέσω των επεκτάσεων του πρωτοκόλλου HTTP/2.

Το Kaspersky αποτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μέσω του πρωτοκόλλου QUIC. Τα προγράμματα περιήγησης χρησιμοποιούν ένα τυπικό πρωτόκολλο μεταφοράς (TLS ή SSL) ανεξάρτητα από το αν είναι ενεργοποιημένη ή δεν είναι ενεργοποιημένη η υποστήριξη του πρωτοκόλλου QUIC στο πρόγραμμα περιήγησης.

Το Kaspersky Free παρακολουθεί μόνο τις κρυπτογραφημένες συνδέσεις που έχει τη δυνατότητα να αποκρυπτογραφήσει. Η εφαρμογή δεν παρακολουθεί τις συνδέσεις που προστίθενται στη λίστα εξαιρέσεων (σύνδεσμος Τοποθεσίες web στο παράθυρο Ρυθμίσεις δικτύου).

Τα παρακάτω στοιχεία εκτελούν αποκρυπτογράφηση και σάρωση της κρυπτογραφημένης κίνησης από προεπιλογή:

 • Ασφαλής περιήγηση·
 • Ασφάλεια χρημάτων·
 • Σύμβουλος URL.

Η εφαρμογή Kaspersky αποκρυπτογραφεί την κρυπτογραφημένη κυκλοφορία καθώς ο χρήστης χρησιμοποιεί το πρόγραμμα περιήγησης Google Chrome εάν η επέκταση Kaspersky Protection είναι απενεργοποιημένη σε αυτό το πρόγραμμα περιήγησης.

Η εφαρμογή Kaspersky δεν παρακολουθεί την κυκλοφορία αν το πρόγραμμα περιήγησης φορτώνει μια ιστοσελίδα ή τα στοιχεία της από μια τοπική κρυφή μνήμη (cache) αντί από το Διαδίκτυο.

Περιορισμοί στη σάρωση των κρυπτογραφημένων συνδέσεων του προγράμματος πελάτη The Bat

Δεδομένου ότι το πρόγραμμα-πελάτης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου The Bat χρησιμοποιεί τον δικό του χώρο αποθήκευσης πιστοποιητικών, η εφαρμογή Kaspersky αναγνωρίζει το πιστοποιητικό που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία σύνδεσης HTTPS μεταξύ αυτού του προγράμματος-πελάτη και του διακομιστή ως μη αξιόπιστο. Για να αποτρέψετε αυτή την κατάσταση, ρυθμίστε τις παραμέτρους του προγράμματος πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου The Bat, έτσι ώστε να συνεργάζεται με τον τοπικό χώρο αποθήκευσης πιστοποιητικών των Windows.

Περιορισμοί σχετικά με εξαιρέσεις σάρωσης κρυπτογραφημένων συνδέσεων

Όταν εκτελείται σάρωση κρυπτογραφημένων συνδέσεων με τοποθεσίες web που έχουν προστεθεί στις εξαιρέσεις, συγκεκριμένα στοιχεία, όπως το Πρόγραμμα Anti-Banner, ο Σύμβουλος URL και η Ιδιωτική περιήγηση, ενδέχεται να συνεχίσουν να σαρώνουν τις κρυπτογραφημένες συνδέσεις. Τα στοιχεία Ασφάλεια χρημάτων και Ασφαλής περιήγηση δεν σαρώνουν τοποθεσίες Web που έχουν προστεθεί στις εξαιρέσεις.

Περιορισμοί Δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

Στη λειτουργία Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί:

 • Ο online χώρος αποθήκευσης των αντιγράφων ασφαλείας καθίσταται μη διαθέσιμος όταν αντικαθίσταται ο σκληρός δίσκος ή ο υπολογιστής. Επισκεφθείτε την τοποθεσία Υποστήριξης της Kaspersky για πληροφορίες σχετικά με την επαναφορά της σύνδεσης στον Online χώρο αποθήκευσης μετά την αντικατάσταση του υλικού σας.
 • Η επεξεργασία των αρχείων υπηρεσίας του χώρου αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της δυνατότητας πρόσβασης στον χώρο αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας και αδυναμία επαναφοράς των δεδομένων σας.
 • Εφόσον η εφαρμογή δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας μέσω της υπηρεσίας σκιώδους αντιγράφου του συστήματος, το offline αρχείο δεδομένων του Outlook (.ost) δεν περιλαμβάνεται στο σύνολο αντιγράφων ασφαλείας, επειδή δεν έχει σχεδιαστεί για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

Περιορισμοί λειτουργικότητας του Μυστικού θαλάμου

Όταν δημιουργείται ένας μυστικός θάλαμος σε σύστημα αρχείων FAT32, το μέγεθος του αρχείου του μυστικού θαλάμου στη μονάδα δίσκου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 GB.

Ειδικά ζητήματα σχετικά με τη σάρωση μνήμης kernel για rootkit στη λειτουργία Προστατευμένου προγράμματος περιήγησης

Όταν εντοπίζεται μια μη αξιόπιστη λειτουργική μονάδα στη λειτουργία Προστατευμένου προγράμματος περιήγησης, ανοίγει μια νέα καρτέλα του προγράμματος περιήγησης με μια ειδοποίηση σχετικά με τον εντοπισμό κακόβουλου λογισμικού. Εάν συμβεί αυτό, συνιστούμε να εξέλθετε από το πρόγραμμα περιήγησης και να εκτελέσετε Πλήρη σάρωση του υπολογιστή σας.

Ειδικά ζητήματα σχετικά με την προστασία των δεδομένων προχείρου

Η εφαρμογή Kaspersky επιτρέπει σε μια εφαρμογή την πρόσβαση στο πρόχειρο στις εξής περιπτώσεις:

 • Μια εφαρμογή στο ενεργό παράθυρο επιχειρεί να τοποθετήσει δεδομένα στο πρόχειρο. Ενεργό παράθυρο είναι αυτό που χρησιμοποιείτε εκείνη τη στιγμή.
 • Μια αξιόπιστη διεργασία μιας εφαρμογής επιχειρεί να τοποθετήσει δεδομένα στο πρόχειρο.
 • Μια αξιόπιστη διεργασία μιας εφαρμογής ή μια διεργασία στο ενεργό παράθυρο επιχειρεί να λάβει δεδομένα από το πρόχειρο.
 • Μια διεργασία εφαρμογής που τοποθέτησε προηγουμένως δεδομένα στο πρόχειρο, επιχειρεί να λάβει αυτά τα δεδομένα από το πρόχειρο.

Λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των μολυσμένων αρχείων από τα στοιχεία της εφαρμογής

Από προεπιλογή, η εφαρμογή μπορεί να διαγράψει τα μολυσμένα αρχεία που δεν μπορούν να απολυμανθούν. Η αφαίρεση από προεπιλογή μπορεί να εκτελεστεί κατά την επεξεργασία των αρχείων από στοιχεία όπως τα Αποτροπή εισβολής, Προστασία email από ιούς και Προστασία αρχείων από ιούς, κατά τη διάρκεια εργασιών σάρωσης ή όταν η Παρακολούθηση συστημάτων εντοπίσει κακόβουλη δραστηριότητα ή εφαρμογή.

Περιορισμοί που ισχύουν σε συγκεκριμένα στοιχεία σε περίπτωση εγκατάστασης της εφαρμογής μαζί με το Kaspersky Fraud Prevention for Endpoints

Η λειτουργία των παρακάτω στοιχείων της εφαρμογής Kaspersky είναι περιορισμένη στο Προστατευμένο πρόγραμμα περιήγησης όταν η εφαρμογή έχει εγκατασταθεί μαζί με το Kaspersky Fraud Prevention for Endpoints:

 • Ασφαλής περιήγηση, εκτός Προγράμματος κατά του phishing·
 • Σύμβουλος URL,
 • Πρόγραμμα Anti-Banner.

Λεπτομέρειες λειτουργίας της διεργασίας αυτόματης εκτέλεσης

Η διεργασία αυτόματης εκτέλεσης καταγράφει τα αποτελέσματα της λειτουργίας της. Τα δεδομένα καταγράφονται σε αρχεία κειμένου με την ονομασία "kl-autorun-<ημερομηνία><ώρα>.log". Για να δείτε τα δεδομένα, ανοίξτε το παράθυρο Εκτέλεση και, στο πεδίο Άνοιγμα, πληκτρολογήστε %TEMP% και κάντε κλικ στο OK.

Όλα τα αρχεία ιχνών αποθηκεύονται στη διαδρομή των αρχείων εγκατάστασης που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της διεργασίας αυτόματης εκτέλεσης. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για όσο διαρκεί η λειτουργία της διεργασίας αυτόματης εκτέλεσης και διαγράφονται οριστικά όταν η εργασία αυτή τερματίζεται. Τα δεδομένα δεν αποστέλλονται πουθενά.

Περιορισμοί της εφαρμογής Kaspersky στα Microsoft Windows 10 RS4 με τη λειτουργία Device Guard ενεργοποιημένη:

Η χρήση των παρακάτω δυνατοτήτων είναι μερικώς περιορισμένη:

 • Προστασία προχείρου
 • Προστασία προγράμματος περιήγησης από προσομοιωτές εισόδου πληκτρολογίου και ποντικιού (πλαστογράφηση εισόδου)
 • Προστασία από εφαρμογές απομακρυσμένης διαχείρισης
 • Προστασία προγράμματος περιήγησης (διαχείριση μέσω API, προστασία από επιθέσεις που χρησιμοποιούν επικίνδυνα μηνύματα σε παράθυρα του προγράμματος περιήγησης, προστασία από διαχείριση ουράς μηνυμάτων)
 • Ευρετική ανάλυση (προσομοίωση εκκίνησης κακόβουλων εφαρμογών)

Αν είναι ενεργοποιημένη η κατάσταση λειτουργίας UMCI στα Windows, η εφαρμογή Kaspersky δεν εντοπίζει κακόβουλα προγράμματα κλειδώματος οθόνης.

Πληροφορίες για την καταγραφή συμβάντων στο αρχείο καταγραφής συμβάντων των Windows τα οποία σχετίζονται με την Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη και το Kaspersky Security Network

Συμβάντα που αφορούν την αποδοχή και άρνηση των όρων της Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη, καθώς επίσης και την αποδοχή και άρνηση συμμετοχής στο Kaspersky Security Network, καταγράφονται στο αρχείο καταγραφής των Windows.

Περιορισμοί σε ελέγχους αξιοπιστίας τοπικών διευθύνσεων στο Kaspersky Security Network

Στο Kaspersky Security Network οι συνδέσεις σε τοπικούς πόρους δεν σαρώνονται.

Προειδοποίηση για εφαρμογές που συλλέγουν πληροφορίες

Εάν εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας μια εφαρμογή που συλλέγει πληροφορίες και τις αποστέλλει αλλού προς επεξεργασία, η εφαρμογή Kaspersky ενδέχεται να ταξινομήσει αυτήν την εφαρμογή ως κακόβουλο λογισμικό. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, μπορείτε να εξαιρέσετε την εφαρμογή από τη σάρωση με το να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της εφαρμογής Kaspersky όπως περιγράφεται στο παρόν έγγραφο.

Προειδοποίηση σχετικά με τη δημιουργία μιας αναφοράς εγκατάστασης της εφαρμογής

Όταν γίνεται εγκατάσταση της εφαρμογής σε έναν υπολογιστή, δημιουργείται ένα αρχείο αναφοράς εγκατάστασης. Εάν η εγκατάσταση της εφαρμογής ολοκληρωθεί με σφάλμα, αποθηκεύεται ένα αρχείο αναφοράς εγκατάστασης, το οποίο μπορείτε να στείλετε στην Εξυπηρέτηση πελατών. Μπορείτε να δείτε τα περιεχόμενα του αρχείου αναφοράς εγκατάστασης κάνοντας κλικ στη σύνδεση στο παράθυρο της εφαρμογής. Εάν η εγκατάσταση της εφαρμογής ολοκληρωθεί με επιτυχία, το αρχείο αναφοράς εγκατάστασης εφαρμογής διαγράφεται αμέσως από τον υπολογιστή σας.

Περιορισμοί στον έλεγχο της Webcam στο λειτουργικό σύστημα της επετειακής ενημέρωσης των Microsoft Windows 10 (RedStone 1)

Μετά από εγκατάσταση της εφαρμογής στο λειτουργικό σύστημα της επετειακής ενημέρωσης των Microsoft Windows 10 (RedStone 1), ο έλεγχος της πρόσβασης στην Webcam δεν εγγυάται μέχρι να γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Περιορισμοί στη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στο διαδίκτυο και στην επαναφορά δεδομένων από αντίγραφα ασφαλείας

Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη εκτέλεση μιας εργασίας δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας του Kaspersky και μιας εργασίας ανάκτησης δεδομένων του Kaspersky Restore Utility στον ίδιο υπολογιστή.

Περιορισμοί του Τείχους προστασίας

Το Τείχος προστασίας δεν ελέγχει τις τοπικές συνδέσεις που εγκαθίστανται από ελεγχόμενες εφαρμογές.

Περιορισμοί του στοιχείου Αποτροπή εισβολής

Εάν είναι εγκατεστημένο το VeraCrypt στον υπολογιστή σας, η εφαρμογή Kaspersky ενδέχεται να τερματιστεί κατά την εργασία με το στοιχείο Αποτροπή εισβολής. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, αναβαθμίστε το VeraCrypt στην έκδοση 1.19 ή σε νεότερη έκδοση.

Περιορισμοί όταν η εφαρμογή εκκινείται για πρώτη φορά μετά από αναβάθμιση από Microsoft Windows 7 σε Microsoft Windows 10

Εάν πραγματοποιήσατε αναβάθμιση από Microsoft Windows 7 σε Microsoft Windows 8 / 8.1 ή Microsoft Windows 10 / RS1 / RS2 / RS3, η εφαρμογή Kaspersky λειτουργεί με τους ακόλουθους περιορισμούς όταν εκκινήσει για πρώτη φορά:

 • Μόνο η Προστασία αρχείων από ιούς (προστασία πραγματικού χρόνου) εκτελείται. Άλλα στοιχεία της εφαρμογής δεν εκτελούνται.
 • Η Αυτοάμυνα αρχείων και το μητρώο συστήματος εκτελείται. Η Αυτοάμυνα διεργασιών δεν εκτελείται.
 • Το περιβάλλον εργασίας της εφαρμογής δεν είναι διαθέσιμο μέχρι να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή. Η εφαρμογή εμφανίζει μια ειδοποίηση που δηλώνει ότι μερικά στοιχεία της εφαρμογής δεν εκτελούνται και ότι ο υπολογιστής πρέπει να επανεκκινηθεί μετά από την ολοκλήρωση της προσαρμογής στο καινούριο λειτουργικό σύστημα.
 • Μόνο η επιλογή Έξοδος είναι διαθέσιμη στο μενού περιβάλλοντος του εικονιδίου της εφαρμογής στην περιοχή ειδοποιήσεων.
 • Η εφαρμογή δεν εμφανίζει ειδοποιήσεις και επιλέγει αυτόματα την συνιστώμενη ενέργεια.

Προειδοποίηση σχετικά με σφάλμα στην προσαρμογή των προγραμμάτων οδήγησης εφαρμογής κατά την αναβάθμιση του λειτουργικού συστήματος από Windows 7 σε Windows 10

Η αναβάθμιση από Windows 7 σε Windows 10 μπορεί να οδηγήσει σε σφάλμα κατά την προσαρμογή των προγραμμάτων οδήγησης της εφαρμογής Kaspersky. Τα προγράμματα οδήγησης προσαρμόζονται στο παρασκήνιο, το οποίο σημαίνει ότι δεν λαμβάνετε ειδοποιήσεις για την πρόοδο της διαδικασίας.

Εάν υπάρξει σφάλμα στην προσαρμογή των προγραμμάτων οδήγησης, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες δυνατότητες της εφαρμογής:

 • Τείχος προστασίας
 • Εντοπισμός απειλών την ώρα που φορτώνει το λειτουργικό σύστημα
 • Προστασία των διαδικασιών εφαρμογής χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Protected Process Light (PPL) της Microsoft Corporation

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες μεθόδους για να διορθώσετε το σφάλμα:

 • Επανεκκινήστε τον υπολογιστή και επίσης την προσαρμογή της εφαρμογής από την ειδοποίηση στο Κέντρο ειδοποιήσεων.
 • Απεγκαταστήστε την εφαρμογή και εγκαταστήστε την ξανά.

Περιορισμοί χρήσης λειτουργικότητας της Έξυπνης παρακολούθησης σπιτιού

Η αλλαγή των ρυθμίσεων ενός δικτύου Ethernet στο μητρώο συστήματος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το στοιχείο Έξυπνη παρακολούθηση σπιτιού να εμφανίσει το δίκτυο Ethernet στη λίστα των εντοπισμένων δικτύων Wi-Fi και να εμφανίσει τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο εν λόγω δίκτυο.

Περιορισμοί κατά τη σάρωση κυκλοφορίας που στέλνεται μέσω HTTPS στο πρόγραμμα περιήγησης Mozilla Firefox

Στο Mozilla Firefox 58.x και σε μεταγενέστερες εκδόσεις, η εφαρμογή δεν σαρώνει κυκλοφορία που μεταδίδεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS, εάν η τροποποίηση των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης προστατεύεται από τον Κύριο κωδικό πρόσβασης. Όταν εντοπιστεί Κύριος κωδικός πρόσβασης στο πρόγραμμα περιήγησης, η εφαρμογή εμφανίζει μια ειδοποίηση, η οποία περιέχει σύνδεση για ένα άρθρο στη Γνωσιακή βάση. Το άρθρο περιέχει οδηγίες για την επίλυση αυτού του προβλήματος.

Εάν η κυκλοφορία HTTPS δεν παρακολουθείτε, η λειτουργία των ακόλουθων στοιχείων είναι περιορισμένη:

 • Ασφαλής περιήγηση·
 • Πρόγραμμα κατά του phishing·
 • Γονικός έλεγχος·
 • Προστασία ιδιωτικού απορρήτου·
 • Πρόγραμμα Anti-Banner·
 • Ασφαλής καταχώριση δεδομένων·
 • Ασφάλεια χρημάτων.

Περιορισμοί της επέκτασης Kaspersky Protection στο Google Chrome και το Mozilla Firefox

Η επέκταση Kaspersky Protection δεν λειτουργεί στο Google Chrome και το Mozilla Firefox, αν είναι εγκατεστημένο το Malwarebytes για Windows στον υπολογιστή σας.

Ειδικές συνθήκες κατά την εγκατάσταση της εφαρμογής σε Microsoft Windows 7 Service Pack 0 και Service Pack 1

Όταν εγκαθιστάτε την εφαρμογή σε ένα λειτουργικό σύστημα που δεν υποστηρίζει πιστοποιητικά με ψηφιακή υπογραφή SHA256, η εφαρμογή εγκαθιστά το δικό της αξιόπιστο πιστοποιητικό.

Σχετικά με την αυτόματη δοκιμή της λειτουργικότητας των εφαρμογών Kaspersky

Οι εφαρμογές της Kaspersky Lab, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής Kaspersky, διαθέτουν ένα ειδικό API (application programming interface) για την αυτόματη δοκιμή της λειτουργικότητάς τους. Αυτό το API προορίζεται για χρήση μόνο από προγραμματιστές της Kaspersky.

Περιορισμοί Καταχώρισης σε ασφαλές πληκτρολόγιο κατά την εκτέλεση πολλαπλών περιόδων σύνδεσης τερματικού

Η Καταχώριση σε ασφαλές πληκτρολόγιο δεν είναι διαθέσιμη όταν εκτελούνται πολλές ταυτόχρονες συνεδρίες τερματικού.

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.