Begränsningar och varningar

3 oktober 2023

ID 85549

Kaspersky-programmet har ett antal icke-kritiska funktionsbegränsningar.

Begränsningar av driften av vissa komponenter och automatisk bearbetning av filer

Infekterade filer och skadliga länkar bearbetas automatiskt enligt regler som skapats av Kasperskys specialister. Du kan inte ändra dessa regler manuellt. Reglerna kan uppdateras vid en uppdatering av databaser och programmoduler. Reglerna för Brandvägg, Webbkameraskydd, Application Manager och Intrångsskydd uppdateras också automatiskt.

Om en enhetssökning startas från My Kaspersky, kommer filer att bearbetas automatiskt baserat på de regler som är specificerade i programmet. Filer som upptäcks på en enhet kan behandlas automatiskt på begäran från Mitt Kaspersky utan din bekräftelse.

Detaljer om bearbetning av filer i interaktivt skyddsläge

Om den infekterade filen är en del av ett program från Windows Store, visar Kaspersky-programmet som arbetar i interaktivt skyddsläge ett meddelande som uppmanar dig att radera filen. Åtgärden Desinficera är inte tillgänglig.

Begränsningar för anslutning till Kaspersky Security Network

Under användningen kan programmet begära information från Kaspersky Security Network. Om det inte gick att hämta data från Kaspersky Security Network, tar programmet beslut baserat på lokala antivirusdatabaser.

Begränsningar av Systemövervakarens funktionalitet

Skydd mot krypterare (skadlig programvara som krypterar användarfiler) har följande begränsningar:

 • Systemmappen Temp används för att stödja denna funktion. Om systemenheten med Temp-mappen inte har tillräckligt diskutrymme för att skapa temporära filer, ges inte skydd mot krypterare. I detta fall visar programmet inget meddelande om att filer inte säkerhetskopieras (skydd ges inte).
 • Temporära filer tas bort automatiskt när du stänger Kaspersky-programmet eller inaktiverar komponenten Systemövervakning.
 • Om Kaspersky-programmet avslutas i nödfall, tas de temporära filerna inte bort automatiskt. Ta bort temporära filer genom att rensa Temp-mappen manuellt. Gör det genom att öppna fönstret Kör och skriv %TEMP% i fältet Öppna. Klicka OK.
 • Skydd mot krypterare tillhandahålls endast för filer som är lagrade på hårddiskar som har blivit formaterade med filsystemet NTFS.
 • Antalet filer som kan återställas kan inte överstiga 50 för en krypteringsprocess.
 • Den totala volymen av förändringar till filer kan inte överstiga 100 MB. Filer med förändringar som överstiger denna gräns kan inte återställas.
 • Filförändringar som initierats via nätverksgränssnittet är inte övervakade.
 • Filer krypterade med EFS stöds inte.
 • Du måste starta om datorn för att aktivera skydd mot krypterare efter att Kaspersky-programmet har installerats.

Begränsningar för Krypterad anslutningssökning

På grund av tekniska begränsningar vid tillämpningen av sökalgoritmer, stöder genomsökning av krypterade anslutningar inte vissa tillägg av TLS 1.0-protokollet och senare versioner (särskilt NPN och ALPN). Anslutningar via dessa protokoll kan begränsas. Webbläsare med stöd för SPDY-protokoll använder HTTP över TLS-protokollet i stället för SPDY även om servern som anslutningen upprättas mot stöder SPDY. Detta påverkar inte säkerhetsnivån. Om servern endast stödjer SPDY protokoll och det är omöjligt att upprätta anslutningen via HTTPS-protokollet, övervakar programmet inte anslutningen.

Programmet behandlar inte proxytrafik som överförs via tillägg för HTTP/2-protokoll.

Kaspersky förhindrar datautbyte via QUIC-protokollet. Webbläsare använder ett standardiserat transportprotokoll (TLS eller SSL) oavsett om stöd för QUIC-protokollet är aktiverat i webbläsaren eller inte.

Kaspersky övervakar bara en skyddad anslutning som den kan dekryptera. Programmet övervakar inte anslutningar som läggs till i undantagslistan (I fönstret Nätverksinställningar klickar du på länken Webbplatser).

Följande komponenter utför genomsökning och dekryptering av krypterad trafik som standard:

 • Surfa säkert,
 • Safe Money;
 • URL Advisor.

Kaspersky-programmet dekrypterar krypterad trafik medan användaren använder webbläsaren Google Chrome om tillägget Kaspersky Protection är inaktiverad på denna webbläsare.

Kaspersky-programmet övervakar inte datatrafiken om webbläsaren laddar en webbsida eller delar av en webbsida från en lokal cache istället för Internet.

Begränsningar vid genomsökning av krypterade anslutningar för klienten The Bat

Eftersom e-postklienten The Bat använder sitt eget certifikatarkiv, identifierar Kaspersky-programmet certifikatet som används för att upprätta en HTTPS-anslutning mellan denna klient och servern som ej tillförlitlig. Konfigurera e-postklienten The Bat så att den fungerar med det lokala certifikatarkivet i Windows, för att förhindra att detta händer.

Begränsningar för sökningsundantag av krypterade anslutningar

När krypterade anslutningar med webbplatser som har lagts till som undantag genomsöks kan vissa komponenter såsom Skydd mot webbannonser, URL-rådgivare och Privat surfning fortsätta att genomsöka krypterade anslutningar. Safe Money och komponenten Surfa säkert genomsöker inte webbplatser som har lagts till som undantag.

Begränsningar för Säkerhetskopiering och återställning

Följande begränsningar gäller Säkerhetskopiering och återställning:

 • Onlinelagring av säkerhetskopior blir otillgänglig när hårddisken eller datorn byts ut. Besök Kasperskys kundtjänstwebbplats för information om att återställa anslutningen till onlinelagringen efter utbyte av hårdvara.
 • Redigering av tjänstfiler för säkerhetskopieringens lagringsutrymme kan resultera i förlust av tillgång till lagringsutrymmet och oförmåga att återställa dina filer.
 • Eftersom programmet säkerhetskopierar via systemskuggkopieringstjänsten ingår inte den offlinebaserade datafilen för Outlook (.ost) i säkerhetskopian, eftersom den inte har designats för att säkerhetskopieras.

Begränsningar av funktioner för hemliga valv

När ett hemligt valv skapas i filsystemet FAT32, får storleken på det hemliga valvet på enheten inte överskrida 4 GB.

Detaljer för genomsökning av kernel-minne för rootkits vid användning av den skyddade webbläsaren

När en icke-betrodd modul upptäcks vid användning av den skyddade webbläsaren, öppnas en ny flik med ett meddelande om upptäckt av skadlig programvara. Om detta händer är du rekommenderad att avsluta webbläsaren och köra en fullständig sökning på datorn.

Detaljer om dataskydd för Urklipp

Kaspersky-programmet tillåter ett program åtkomst till Urklipp i följande fall:

 • Ett program med det aktiva fönstret försöker placera data i Urklipp. Det aktiva fönstret är det fönster som du använder för tillfället.
 • En betrodd process av ett program som försöker placera data i Urklipp.
 • En betrodd process av ett program eller en process av det aktiva fönstret försöker ta emot data från Urklipp.
 • En process av ett program som tidigare placerade data i Urklipp försöker ta emot data från Urklipp.

Detaljerna för infekterad fil som bearbetas av programkomponenterna

Som standard kan programmet ta bort infekterade filer som inte kan desinficeras. Borttagning som standard kan utföras under filbearbetning av komponenter som Intrångsskydd, E-post Anti-virus, File Anti-Virus, under sökuppgifter och när Systemövervakaren upptäcker programs skadliga aktiviteter.

Begränsningar som gäller för vissa komponenter vid programinstallation tillsammans med Kaspersky Fraud Prevention for Endpoints

Följande komponenter från Kaspersky-programmet begränsas i den skyddade webbläsaren om programmet är installerat tillsammans med Kaspersky Fraud Prevention for Endpoints:

 • Surfa säkert, utom Anti-phishing,
 • URL Advisor;
 • Skydd mot webbannonser.

Detaljer för processen automatisk körning

Processen Autokör sparar loggar med resultaten av dess aktivitet. Data som loggats i text, sparas med namnet "kl - autorun - <datum><tid>.log". Visa data genom att öppna fönstret Kör och skriv %TEMP% i fältet Öppna och klicka på OK.

Alla spårningsfiler sparas på samma ställe som installationsfilerna som laddades ner under driften av autokör processen. Data lagras tillfälligt under hela driften av autorun processen och tas bort permanent när processen avslutas. Data skickas inte någonstans.

Kaspersky-programmets begränsningar för Microsoft Windows 10 RS4 med läget Enhetsvakt aktiverat

Drift av följande funktioner är delvis begränsad:

 • Skydd för Urklipp
 • Skydd av webbläsaren mot emulerad tangentbordsinmatning och mus (falsk inmatning)
 • Skydd mot fjärrstyrningsprogram
 • Webbläsarskydd (styrning via API, skydd mot attacker med farliga meddelanden till webbläsarfönstret, skydd mot meddelandeköhantering)
 • Heuristisk analys (emulering av uppstarten av skadliga program)

Om UMCI-läget är aktiverat i Windows, upptäcker Kaspersky-programmet inte skärmlåsning.

Om loggning av händelser i Windows händelselogg som är relaterade till Licensavtalet för slutanvändare och Kaspersky Security Network

Händelser som inbegriper att acceptera och avböja villkoren i Licensavtalet för slutanvändare, och också att acceptera och avböja deltagande i Kaspersky Security Network, registreras i Windows händelselogg.

Begränsningar för rykteskontroller för lokala adresser i Kaspersky Security Network

Länkar till lokala resurser genomsöks inte i Kaspersky Security Network.

Varning om program som samlar in information

Om ett program, som samlar in information och skickar den för bearbetning, installeras på din dator klassificerar Kaspersky-programmet detta program som skadlig programvara. För att undvika detta kan du utesluta detta program från skanning genom att konfigurera Kaspersky-programmet enligt beskrivningen i detta dokument.

Varning om skapandet av en programinstallationsrapport

En installationsrapport skapas när programmet installeras på datorn. Om programinstallationen slutfördes med ett fel, sparas en installationsrapport som du kan skicka till kundtjänsten. Du kan visa innehållet i installationsrapporten genom att klicka på länken i programfönstret. Om programmet installeras utan problem, raderas installationsrapporten omedelbart från datorn.

Begränsningar för kontroll av webbkamera i operativsystemet Microsoft Windows 10 Anniversary Update (RedStone 1)

Efter installationen av programmet i operativsystemet Microsoft Windows 10 Anniversary Update (RedStone 1) är kontrollen över webbkamerans åtkomst inte garanterad tills efter datorn har startats om.

Begränsning av online backup och återställning av data från säkerhetskopior

Du kan köra en säkerhetskopieringsuppgift i Kaspersky och en återställning av data i Kaspersky Restore Utility samtidigt på samma dator.

Brandväggsbegränsningar

Brandväggen kontrollerar inte lokala anslutningar som har installerats av kontrollerade program.

Begränsningar för komponenten Intrångsskydd

Om VeraCrypt har installerats på datorn kan det hända att Kaspersky-programmet avslutas när du jobbar med komponenten Intrångsskydd. Uppgradera VeraCrypt till version 1.19 eller senare för att lösa problemet.

Begränsningar när programmet startas för första gången efter uppgradering från Microsoft Windows 7 till Microsoft Windows 10

Om du har uppgraderat Microsoft Windows 7 till Microsoft Windows 8/8.1 eller Microsoft Windows 10/RS1/RS2/RS3 har Kaspersky-programmet följande begränsningar när du startar det för första gången:

 • Endast Fil Anti-Virus (realtidsskydd) körs. Andra programkomponenter körs inte.
 • Självförsvar för filer och systemregistret kös. Självförsvar för processer körs inte.
 • Programgränssnittet är inte tillgängligt förrän du startar om datorn. Programmet visar ett meddelande om att vissa programkomponenter inte körs och att datorn måste startas om när den har anpassats till det nya operativsystemet.
 • Endast alternativet Avsluta är tillgängligt i snabbmenyn för programikonen i meddelandeområdet.
 • Programmet visar inte några meddelanden, utan väljer automatiskt rekommenderad åtgärd.

Varning om fel som anpassar programdrivrutiner när du uppgraderar operativsystemet från Windows 7 till Windows 10

Uppgradering av Windows 7 till Windows 10 kan leda till ett fel som anpassar drivrutinerna till Kaspersky-programmet. Drivrutiner anpassas i bakgrunden, vilket innebär att du inte får meddelanden om dess förlopp.

Om det uppstår ett fel vid anpassning av drivrutinerna kommer du inte att kunna använda följande funktioner i programmet:

 • Brandvägg
 • Upptäckt av hot medan operativsystemet läses in
 • Skydd av programprocesser med hjälp av tekniken Protected Process Light (PPL) från Microsoft Corporation

Du kan använda följande metoder för att åtgärda problemet:

 • Starta om datorn och starta om programanpassningen från meddelandet i Aviseringscentral.
 • Avinstallera programmet och installera om det.

Användningsbegränsningar för funktionalitet i Övervakare av smarthem

Ändringar av inställningarna för ett Ethernet-nätverk i systemregistret kan leda till att komponenten Övervakare av smarthem visar Ethernet-nätverket i listan över identifierade Wi-Fi-nätverk, samt att den visar de enheter som är anslutna till detta nätverk.

Begränsningar på genomsökning av trafik skickad över HTTPS i Mozilla Firefox

I Mozilla Firefox 58 x och senare versioner genomsöker programmet ej trafik som skickas över HTTPS-protokollet om webbläsarens inställningar skyddas av ett huvudlösenord. När ett huvudlösenord upptäcks i webbläsaren kommer programmet att visa ett meddelande som innehåller en länk till en artikel i Kunskapsbasen. Artikeln innehåller instruktioner om hur du kan lösa detta problem.

Om HTTPS-trafiken inte övervakas kommer driften för följande komponenter begränsas:

 • Surfa säkert,
 • Anti-phising,
 • Föräldrakontroll;
 • Sekretesskydd,
 • Skydd mot webbannonser,
 • Säker datainmatning,
 • Safe Money.

Begränsningar av tillägget Kaspersky Protection i Google Chrome och Mozilla Firefox

Tillägget Kaspersky Protection fungerar inte i Google Chrome och Mozilla Firefox om Malwarebytes för Windows är installerat på din dator.

Särskilda beaktanden när du installerar programmet i Microsoft Windows 7 Service Pack 0 och Service Pack 1

När du installerar programmet i ett operativsystem som inte stöder certifikat med en SHA256-baserad digital signatur, installerar programmet sitt eget betrodda certifikat.

About automatic testing of functionality of Kaspersky applications

Kaspersky Lab-program inklusive Kaspersky-programmet har ett särskilt API (application programming interface) för automatisk testning av programmets funktionalitet. Detta API ska endast användas av Kaspersky-utvecklare.

Begränsningar för säker tangentbordsinmatning när du kör flera terminalsessioner

Säker tangentbordsinmatning är inte tillgänglig när flera samtidiga terminalsessioner körs.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.