Ierobežojumi un brīdinājumi

2023. gada 3. oktobris

ID 85549

Kaspersky programmai ir vairāki nekritiski darbības ierobežojumi.

Noteiktu komponentu darbības un failu automātiskas apstrādes ierobežojumi

Inficēti faili un ļaunprātīgas saites tiek apstrādātas automātiski saskaņā ar Kaspersky speciālistu izveidotajām kārtulām. Šīs kārtulas nevar manuāli modificēt. Kārtulas var tikt atjauninātas pēc datubāzu un programmu moduļu atjaunināšanas. Komponentu Ugunsmūris, Tīmekļa kameras aizsardzība, Programmu pārvaldnieks un Ielaušanās novēršana kārtulas arī tiek atjauninātas automātiski.

Ja ierīces skenēšana tiek startēta no My Kaspersky, faili tiks apstrādāti automātiski, pamatojoties uz programmā norādītajām kārtulām. Ierīcē konstatētie faili var tikt apstrādāti automātiski pēc My Kaspersky pieprasījuma bez jūsu apstiprinājuma.

Failu apstrādes specifika interaktīvās aizsardzības režīmā

Ja inficētais fails ir daļa no programmas no Windows veikala, Kaspersky programma, kas darbojas interaktīvās aizsardzības režīmā, parāda paziņojumu, kas aicina dzēst failu. Dezinfekcijas darbība nav pieejama.

Ierobežojumi savienojumam ar Kaspersky Security Network

Darbības laikā programma var pieprasīt informāciju no Kaspersky Security Network. Ja datus no Kaspersky Security Network nevar izgūt, programma pieņem lēmumus, pamatojoties uz lokālajām antivīrusu datubāzēm.

Funkcionalitātes Sistēmas pārraugs ierobežojumi

Aizsardzībai pret šifrētājiem (ļaunprogrammatūra, kas šifrē lietotāja failus) ir šādi ierobežojumi:

 • Lai atbalstītu šo funkcionalitāti, tiek izmantota sistēmas Temp mape. Ja sistēmas diskā ar mapi Temp nepietiek diska vietas, lai izveidotu pagaidu failus, aizsardzība pret šifrētājiem netiek nodrošināta. Šādā gadījumā programma neparāda paziņojumu, ka faili netiek dublēti (aizsardzība netiek nodrošināta).
 • Pagaidu faili tiek automātiski dzēsti, aizverot Kaspersky programmu vai atspējojot komponentu Sistēmas pārraugs.
 • Kaspersky programmas ārkārtas pārtraukšanas gadījumā pagaidu faili netiek automātiski dzēsti. Lai dzēstu pagaidu failus, manuāli iztīriet mapi Temp. Lai to izdarītu, atveriet logu Izpildīt un laukā Atvērt ierakstiet %TEMP%. Noklikšķiniet uz Labi.
 • Aizsardzība pret šifrētājiem tiek nodrošināta tikai failiem, kas atrodas datu diskos, kas formatēti ar NTFS failu sistēmu.
 • To failu skaits, kurus iespējams atjaunot, vienā šifrēšanas procesā nevar pārsniegt 50.
 • Failu modifikāciju kopējais apjoms nevar pārsniegt 100 MB. Failus ar modifikācijām, kas pārsniedz šo ierobežojumu, nevar atjaunot.
 • Failu modifikācijas, kas uzsāktas, izmantojot tīkla interfeisu, netiek pārraudzītas.
 • Ar EFS šifrēti faili netiek atbalstīti.
 • Lai iespējotu aizsardzību pret šifrētājiem, pēc Kaspersky programmas instalēšanas ir jārestartē dators.

Šifrēto savienojumu skenēšanas ierobežojumi

Skenēšanas algoritmu ieviešanas tehnisko ierobežojumu dēļ šifrētu savienojumu skenēšana neatbalsta noteiktus TLS 1.0 protokola un jaunāku versiju paplašinājumus (konkrēti NPN un ALPN). Savienojumi, izmantojot šos protokolus, var būt ierobežoti. Pārlūkprogrammas ar SPDY protokola atbalstu izmanto HTTP caur TLS protokolu, nevis SPDY, pat ja serveris, ar kuru ir izveidots savienojums, atbalsta SPDY. Tas neietekmē savienojuma drošības līmeni. Ja serveris atbalsta tikai SPDY protokolu un nav iespējams izveidot savienojumu, izmantojot HTTPS protokolu, programma nepārrauga izveidoto savienojumu.

Programma neapstrādā datplūsmu, kas tiek pārsūtīta, izmantojot HTTP/2 protokola paplašinājumus.

Kaspersky nepieļauj datu apmaiņu, izmantojot QUIC protokolu. Pārlūkprogrammas izmanto standarta transporta protokolu (TLS vai SSL) neatkarīgi no tā, vai pārlūkprogrammā ir vai nav iespējots QUIC protokola atbalsts.

Kaspersky programma uzrauga tikai tos aizsargātos savienojumus, kurus tā spēj atšifrēt. Programma nepārrauga savienojumus, kas pievienoti izņēmumu sarakstam (saite Tīmekļa vietnes logā Tīkla iestatījumi).

Atšifrēšanu un šifrētas datplūsmas skenēšanu pēc noklusējuma veic tālāk norādītie komponenti:

 • Droša pārlūkošana
 • Droša nauda
 • URL padomdevējs

Kaspersky programma atšifrē šifrētu datplūsmu, kamēr lietotājs izmanto pārlūku Google Chrome, ja šajā pārlūkā ir atspējots Kaspersky Protection paplašinājums.

Kaspersky programma neuzrauga datplūsmu, ja pārlūkprogramma tīmekļa lapu vai tās elementus ielādē no lokālās kešatmiņas, nevis no interneta.

The Bat klienta šifrēto savienojumu skenēšanas ierobežojumi

Tā kā The Bat pasta klients izmanto savu sertifikātu krātuvi, Kaspersky programma identificē sertifikātu, kas izmantots, lai izveidotu HTTPS savienojumu starp šo klientu un serveri, kā neuzticamu. Lai tas nenotiktu, konfigurējiet The Bat pasta klientu darbam ar lokālo Windows sertifikātu krātuvi.

Šifrēto savienojumu skenēšanas izņēmumu ierobežojumi

Skenējot šifrētus savienojumus ar tīmekļa vietnēm, kas pievienotas izņēmumiem, daži komponenti, piemēram, Reklāmas bloķētājs, URL padomdevējs un Privāta pārlūkošana, var turpināt šifrētu savienojumu skenēšanu. Komponenti Droša pārlūkošana un Tīmekļa antivīruss neskenē tīmekļa vietnes, kas ir pievienotas izņēmumiem.

Dublēšanas un atjaunošanas ierobežojumi

Uz dublēšanu un atjaunošanu attiecas šādi ierobežojumi:

 • Dublējumkopiju tiešsaistes krātuve vairs nav pieejama, ja tiek nomainīts cietais disks vai dators. Lai iegūtu informāciju par to, kā atjaunot savienojumu ar tiešsaistes krātuvi pēc aparatūras nomaiņas, apmeklējiet Kaspersky atbalsta tīmekļa vietni.
 • Dublējumkopiju krātuves pakalpojuma failu rediģēšanas gadījumā var tikt zaudēta piekļuve dublējumkopiju krātuvei un datu atjaunošana var nebūt iespējama.
 • Tā kā programma veic dublēšanu, izmantojot sistēmas ēnkopijas pakalpojumu, bezsaistes Outlook datu fails (.ost) netiek iekļauts dublējumkopiju kopā, jo tas nav paredzēts dublēšanai.

Slepenā seifa funkcionalitātes ierobežojumi

Ja FAT32 failu sistēmā tiek izveidots slepenais seifs, slepenā seifa faila lielums diskā nedrīkst pārsniegt 4 GB.

Papildinformācija par kodola atmiņas skenēšanu, meklējot sistēmlaužņus aizsargātā pārlūka režīmā

Ja aizsargātā pārlūka režīmā tiek atklāts neuzticams modulis, tiek atvērta jauna pārlūkprogrammas cilne ar paziņojumu par ļaunprogrammatūras konstatēšanu. Ja tā notiek, ieteicams iziet no pārlūkprogrammas un palaist datora pilnīgo skenēšanu.

Papildinformācija par starpliktuves datu aizsardzību

Kaspersky programma ļauj programmai piekļūt starpliktuvei šādos gadījumos:

 • Programma ar aktīvo logu mēģina ievietot datus starpliktuvē. Aktīvais logs ir tas logs, kuru šobrīd izmantojat.
 • Uzticams programmas process mēģina ievietot datus starpliktuvē.
 • Uzticams programmas process vai process ar aktīvo logu mēģina saņemt datus no starpliktuves.
 • Programmas process, kas iepriekš ievietoja datus starpliktuvē, mēģina saņemt šos datus no starpliktuves.

Papildinformācija par inficētu failu apstrādi, ko veic programmas komponenti

Pēc noklusējuma programma var dzēst inficētus failus, kurus nevar dezinficēt. Noņemšana pēc noklusējuma var tikt veikta laikā, kad failus apstrādā tādi komponenti kā Ielaušanās novēršana, Pasta antivīruss, Failu antivīruss, skenēšanas uzdevumu laikā, kā arī tad, ja sistēmas pārraugs konstatē programmu ļaunprātīgu darbību.

Ierobežojumi, kas piemērojami noteiktiem komponentiem programmas instalēšanas gadījumā kopā ar Kaspersky Fraud Prevention for Endpoints

Ja programma ir instalēta kopā ar Kaspersky Fraud Prevention for Endpoints, aizsargātajā pārlūkā ir ierobežota šādu Kaspersky programmas komponentu darbība:

 • Droša pārlūkošana, izņemot Pretpikšķerēšana
 • URL padomdevējs;
 • Reklāmas bloķētājs.

Papildinformācija par automātiskās palaišanas procesa darbību

Automātiskās palaišanas process reģistrē savas darbības rezultātus. Dati tiek reģistrēti teksta failos ar nosaukumu “kl-autorun-<date><time>.log”. Lai skatītu datus, atveriet logu Izpildīt un laukā Atvērt ierakstiet %TEMP%, un noklikšķiniet uz Labi.

Visi trasēšanas faili tiek saglabāti uzstādīšanas failu ceļā, kas tika lejupielādēti automātiskās palaišanas procesa laikā. Dati tiek glabāti visā automātiskās palaišanas procesa darbības laikā un tiek neatgriezeniski dzēsti, kad šis process tiek pārtraukts. Dati netiek nekur sūtīti.

Kaspersky programmas ierobežojumi Microsoft Windows 10 RS4 ar iespējotu režīmu Ierīces sargs

Šīs funkcionalitātes darbība ir daļēji ierobežota:

 • Starpliktuves aizsardzība
 • Pārlūka aizsardzība pret tastatūras un peles ievades emulatoriem (ievades izlikšanās)
 • Aizsardzība no attālās pārvaldības programmām
 • Pārlūka aizsardzība (pārvaldība, izmantojot API, aizsardzība pret uzbrukumiem, kas pārlūka logiem izmanto bīstamus ziņojumus, aizsardzība pret ziņojumu rindas pārvaldību)
 • Heiristiskā analīze (ļaunprātīgu programmu palaišanas emulācija)

Ja Windows ir iespējots UMCI režīms, Kaspersky programma nenosaka ekrāna bloķētājus.

Par notikumu reģistrēšanu Windows notikumu žurnālā, kas saistīti ar lietotāja licences līgumu un Kaspersky Security Network

Notikumi, kas saistīti ar lietotāja licences līguma noteikumu pieņemšanu un noraidīšanu, kā arī dalības Kaspersky Security Network pieņemšanu un noraidīšanu, tiek reģistrēti Windows notikumu žurnālā.

Lokālo adrešu reputācijas pārbaudes ierobežojumi platformā Kaspersky Security Network

Platformā Kaspersky Security Network netiek skenētas saites uz lokālajiem resursiem.

Brīdinājums par programmām, kas apkopo informāciju

Ja jūsu datorā ir instalēta programma, kas apkopo informāciju un nosūta to apstrādei, Kaspersky programma var klasificēt šo programmu kā ļaunprogrammatūru. Lai no tā izvairītos, jūs varat izslēgt programmu no skenēšanas, konfigurējot Kaspersky programmu, kā aprakstīts šajā dokumentā.

Brīdinājums par programmas instalēšanas atskaites izveidi

Kad programma ir instalēta datorā, tiek izveidots instalēšanas atskaites fails. Ja programmas instalēšana tiek pabeigta ar kļūdu, instalēšanas atskaites fails tiek saglabāts un jūs varat nosūtīt to klientu apkalpošanai. Jūs varat skatīt instalēšanas atskaites faila saturu, noklikšķinot uz saites programmas logā. Ja programma ir sekmīgi instalēta, instalēšanas atskaites fails tiek nekavējoties dzēsts no datora.

Tīmekļa kameras kontroles ierobežojumi operētājsistēmā Microsoft Windows 10 Anniversary Update (RedStone 1)

Pēc lietojumprogrammas instalēšanas operētājsistēmā Microsoft Windows 10 Anniversary Update (RedStone 1) tīmekļa kameras piekļuves kontrole netiek garantēta, kamēr nav restartēts dators.

Tiešsaistes dublēšanas un datu atjaunošanas no dublējumkopijām ierobežojumi

Tajā pašā datorā vienlaikus nevar palaist Kaspersky programmas dublēšanas uzdevumu un Kaspersky atjaunošanas utilītas datu atkopšanas uzdevumu.

Ugunsmūra ierobežojumi

Ugunsmūris nekontrolē lokālos savienojumus, kurus instalē kontrolētas programmas.

Komponenta Ielaušanās novēršana ierobežojumi

Ja jūsu datorā ir instalēta programma VeraCrypt, Kaspersky programma var pārtraukt darbību, strādājot ar komponentu Ielaušanās novēršana. Lai atrisinātu šo problēmu, jauniniet VeraCrypt uz versiju 1.19 vai jaunāku.

Ierobežojumi, kad programma tiek startēta pirmo reizi pēc jaunināšanas no Microsoft Windows 7 uz Microsoft Windows 10

Ja Microsoft Windows 7 jauninājāt uz Microsoft Windows 8/8.1 vai Microsoft Windows 10/RS1/RS2/RS3, pirmo reizi startējot, Kaspersky programma darbojas ar šādiem ierobežojumiem:

 • Darbojas tikai failu antivīruss (reāllaika aizsardzība). Citi programmas komponenti nedarbojas.
 • Failu pašaizsardzība un sistēmas reģistrs darbojas. Procesu pašaizsardzība nedarbojas.
 • Programmas interfeiss nav pieejams, kamēr neesat restartējis datoru. Programma parāda paziņojumu, ka daži programmas komponenti nedarbojas un ka pēc jaunās operētājsistēmas pielāgošanas pabeigšanas dators ir jārestartē.
 • Paziņojumu apgabalā esošās programmas ikonas kontekstizvēlnē ir pieejama tikai opcija Iziet.
 • Programma neparāda paziņojumus un automātiski izvēlas ieteicamo darbību.

Brīdinājums par kļūdām, pielāgojot programmas draiverus, kad operētājsistēma tiek jaunināta no Windows 7 uz Windows 10

Windows 7 jaunināšana uz Windows 10 var izraisīt kļūdu, pielāgojot Kaspersky programmas draiverus. Draiveri ir pielāgoti fonā, tāpēc jūs nesaņemat paziņojumus par pielāgošanas norisi.

Ja draiveru pielāgošanā radās kļūda, jūs nevarēsit izmantot šādas programmas funkcijas:

 • Ugunsmūris
 • Apdraudējumu konstatēšana, kamēr operētājsistēma tiek ielādēta
 • Programmas procesu aizsardzība, izmantojot Microsoft Corporation tehnoloģiju Protected Process Light (PPL)

Lai labotu kļūdu, jūs varat izmantot šādas metodes:

 • Restartējiet datoru un restartējiet programmas pielāgošanu no paziņojuma paziņojumu centrā.
 • Atinstalējiet un atkārtoti instalējiet programmu.

Smart Home Monitor funkcionalitātes lietojuma ierobežojumi

Ethernet tīkla iestatījumu maiņas gadījumā sistēmas reģistrā komponents Smart Home Monitor var parādīt Ethernet tīklu konstatēto Wi-Fi tīklu sarakstā un parādīt šim tīklam pievienotās ierīces.

Caur HTTPS nosūtītās datplūsmas skenēšanas ierobežojumi pārlūkprogrammā Mozilla Firefox

Pārlūkprogrammas Mozilla Firefox 58.x un jaunākās versijās programma neskenē datplūsmu, kas tiek pārsūtīta, izmantojot HTTPS protokolu, ja pārlūkprogrammas iestatījumu modifikāciju aizsargā primārā parole. Ja pārlūkprogrammā tiek konstatēta primārā parole, programma parāda paziņojumu, kurā ir saite uz zināšanu bāzes rakstu. Rakstā ir sniegti norādījumi par šīs problēmas risināšanu.

Ja netiek pārraudzīta HTTPS datplūsma, ir ierobežota šādu komponentu darbība:

 • Droša pārlūkošana
 • Pretpikšķerēšana
 • Vecāku kontrole
 • Konfidencialitātes aizsardzība
 • Reklāmas bloķētājs
 • Droša datu ievade
 • Droša nauda.

Kaspersky Protection paplašinājuma ierobežojumi pārlūkprogrammās Google Chrome un Mozilla Firefox

Kaspersky Protection paplašinājums nedarbojas pārlūkprogrammās Google Chrome un Mozilla Firefox, ja jūsu datorā ir instalēta programma Malwarebytes for Windows.

Īpaši apsvērumi, instalējot programmu operētājsistēmā Microsoft Windows 7 0. servisa pakotne un 1. servisa pakotne

Instalējot programmu operētājsistēmā, kas neatbalsta sertifikātus ar SHA256 ciparparakstu, programma instalē savu uzticamo sertifikātu.

Par Kaspersky programmu funkcionalitātes automātisko pārbaudi

Kaspersky Lab programmām, tostarp Kaspersky programmai, ir speciāls API (programmu programmēšanas interfeiss) programmu funkcionalitātes automātiskai pārbaudei. Šo API ir paredzēts izmantot tikai Kaspersky izstrādātājiem.

Drošas ievades ar tastatūru ierobežojumi, palaižot vairākas termināļa sesijas

Droša ievade ar tastatūru nav pieejama, ja darbojas vairākas vienlaicīgas termināļa sesijas.

Vai šis raksts bija noderīgs?
Ko mēs varam uzlabot?
Paldies jums par atsauksmēm! Jūs palīdzat mums pilnveidoties.
Paldies jums par atsauksmēm! Jūs palīdzat mums pilnveidoties.