Sınırlamalar ve uyarılar

3 Ekim 2023

ID 85549

Kaspersky uygulamasının bir dizi kritik olmayan operasyonel sınırlaması vardır.

Belirli bileşenlerin çalışması ve dosyaların otomatik işlenmesiyle ilgili sınırlamalar

Kaspersky uzmanları tarafından oluşturulmuş kurallara göre, virüs bulaşmış dosyalar ve kötü amaçlı bağlantılar otomatik olarak işlenir. Bu kuralları manuel olarak değiştiremezsiniz. Kurallar, veritabanları ve uygulama modülleri güncellendikten sonra güncellenebilir. Güvenlik Duvarı, Web Kamerası Koruması, Uygulama Yöneticisi ve Yetkisiz Erişim Önleme kuralları da otomatik olarak güncellenir.

My Kaspersky'den bir aygıt taramasının başlatılması durumunda, dosyalar uygulamada belirtilen kurallara göre otomatik olarak işlenir. Bir cihazda algılanan dosyalar, sizin onayınız olmadan My Kaspersky'den yapılan bir taleple otomatik olarak işlenebilir.

Etkileşimli koruma modunda dosya işleme özellikleri

Etkilenen dosya, Windows Mağazası'ndaki bir uygulamanın parçasıysa, etkileşimli koruma modunda çalışan Kaspersky uygulaması, dosyayı silmenizi isteyen bir bildirim görüntüler. Temizle eylemi kullanılamaz.

Kaspersky Security Network bağlantısıyla ilgili kısıtlamalar

Uygulama çalışırken bilgi almak için Kaspersky Security Network’e sorgu gönderebilir. Kaspersky Security Network’ten veri alınamazsa, uygulama yerel antivirüs veritabanlarını temel alarak karar verir.

Sistem İzleyici fonksiyonunun sınırlamaları

Şifreleyicilere karşı koruma (kullanıcı dosyalarını şifreleyen kötü amaçlı yazılım) şu sınırlamalara sahiptir:

 • Temp sistem klasörü, bu işlevi desteklemek üzere kullanılır. Temp klasörünü içeren sistem sürücüsünde geçici dosyaları oluşturmak için yeterli disk alanı mevcut değilse, şifreleyicilere karşı koruma sağlanmaz. Bu durumda, uygulama, dosyaların yedeklenmediğine (korumanın sağlanmadığına) dair bir bildirim görüntülemez.
 • Kaspersky uygulamasını kapattığınızda veya Sistem İzleyici bileşenini devre dışı bıraktığınızda, geçici dosyalar otomatik olarak silinir.
 • Kaspersky uygulamasının acil durum sonucu sonlandırılması halinde geçici dosyalar otomatik olarak silinmez. Geçici dosyaları silmek için, Temp klasörünü manuel olarak temizleyin. Bunu yapmak için Çalıştır penceresini açın ve alanına %TEMP% yazın. Tamam'a tıklayın.
 • Şifreleyicilere karşı koruma sadece NTFS dosya sistemi ile biçimlendirilmiş veri disklerinde yer alan dosyalar için sağlanır.
 • Geri yüklenecek dosyaların sayısı bir şifreleme işlemi için 50’yi geçemez.
 • Dosyalara yapılan değişikliklerin toplam boyutu 100 MB’ı geçemez. Bu limiti aşan değişikliklere sahip dosyalar geri yüklenemez.
 • Ağ arabirimi aracılığıyla yapılan dosya değişiklikleri izlenmez.
 • EFS ile şifrelenen dosyalar desteklenmez.
 • Şifreleyicilere karşı korumayı etkinleştirmek için Kaspersky uygulaması yüklendikten sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekir.

Şifrelenmiş bağlantı taraması sınırlamaları

Tarama algoritmasını uygulamadaki teknik sınırlamalar sebebiyle, şifrelenmiş bağlantıların taranması TLS 1.0 protokolünün ve daha sonraki sürümlerinin belirli uzantılarını desteklemez (özellikle NPN ve ALPN). Bu protokoller üzerinden bağlantılar sınırlı olabilir. SPDY protokollü tarayıcılar, bağlantı kurulan sunucu SPDY'yi desteklese bile SPDY yerine HTTP over TLS protokolü kullanır. Bu, güvenlik düzeyini olumsuz etkilemez. Sunucu yalnızca SPDY protokolünü destekliyorsa ve HTTPS protokolü aracılığıyla bağlantı kurulması mümkün değilse, kurulan bağlantı uygulama tarafından izlenmez.

Uygulama, HTTP/2 protokolünün uzantılarıyla iletilen trafiği işlemez.

Kaspersky, QUIC protokolü üzerinden veri aktarımını engeller. Tarayıcılar, tarayıcıda QUIC protokolü desteği etkinleştirilmiş olsa da olmasa da standart aktarım protokolünü (TLS veya SSL) kullanır.

Kaspersky yalnızca şifresini çözebildiği şifrelenmiş bağlantıları izler. İstisnalar listesine (Ağ ayarları penceresinde Web siteleri bağlantısı) eklenmiş bağlantılar uygulama tarafından izlenmez.

Aşağıdaki bileşenler, varsayılan olarak şifrenin çözülmesi ve şifrelenmiş trafiğin taranması işlemlerini gerçekleştirir:

 • Güvenli Tarama;
 • Güvenli Para;
 • URL Danışmanı.

Kullanıcı Google Chrome tarayıcısını kullanırken Kaspersky Protection uzantısı bu tarayıcıda devre dışıysa, Kaspersky uygulaması şifrelenmiş trafiğin şifresini çözer.

Kaspersky uygulaması, tarayıcının web sayfasını veya öğelerini İnternet yerine yerel önbellekten yüklediği durumlarda trafiği izlemez.

The Bat istemcisi tarafından şifrelenmiş bağlantıları taramayla ilgili sınırlamalar

The Bat posta istemcisi kendi sertifika deposunu kullandığından, Kaspersky uygulaması, bu istemci ile sunucu arasında bir HTTPS bağlantısı kurmak için kullanılan sertifikayı güvenilmez olarak tanımlar. Bunun olmasını önlemek için The Bat posta istemcisini yerel Windows Sertifika Mağazası ile çalışacak şekilde yapılandırın.

Şifrelenmiş bağlantı taraması istisnalarıyla ilgili sınırlamalar

İstisnalara eklenmiş web siteleriyle şifrelenmiş bağlantılar taranırken, Reklam Engelleyici, URL Danışmanı ve Özel Tarama gibi belirli bileşenler şifrelenmiş bağlantıları taramaya devam edebilir. Güvenli Para ve Güvenli Tarama bileşenleri, istisnalara eklenen web sitelerini taramaz.

Yedekleme ve Geri Yükleme sınırlamaları

Yedekleme ve Geri Yükleme için aşağıdaki sınırlamalar geçerlidir:

 • Sabit sürücü veya bilgisayar değiştirildiğinde Yedek kopyaların Çevrimiçi deposu kullanılamaz. Donanım değişikliğinden sonra Çevrimiçi depoyla bağlantının yeniden nasıl kurulacağıyla ilgili bilgiler için Kaspersky Destek web sitesini ziyaret edin.
 • Yedek deposu hizmet dosyalarını düzenlemek, yedek deposuna erişimin kaybedilmesine ve verilerinizi geri yükleyememenize yol açabilir.
 • Uygulama, sistem gölge kopyası hizmeti aracılığıyla yedekleme yaptığından çevrimdışı Outlook veri dosyası (.ost) yedeklenmek üzere tasarlanmış olmadığından yedek kümesinde yer almaz.

Gizli Kasa işlevselliğinin sınırlamaları

FAT32 dosya sisteminde bir gizli kasa oluşturulduğunda, gizli kasanın sürücüdeki boyutu 4 GB'yi aşmamalıdır.

Korumalı Tarayıcı modunda çekirdek belleğinde rootkit taraması özellikleri

Korumalı Tarayıcı modunda güvenilmeyen bir modül algılandığında, kötü amaçlı yazılım algılandığını bildiren yeni bir tarayıcı sekmesi açılır. Bu durumda, tarayıcıdan çıkmanız ve bilgisayar üzerinde Tam Tarama çalıştırmanız önerilir.

Pano veri korumasının özellikleri

Kaspersky uygulaması, bir uygulamanın aşağıdaki durumlarda panoya erişmesine izin verir:

 • Etkin pencereli bir uygulama panoya veri yerleştirmeyi denediğinde. Etkin pencere sizin kullanmakta olduğunuz pencere olduğunda.
 • Bir uygulamanın güvenilir bir işlemi panoya veri yerleştirmeyi denediğinde.
 • Bir uygulamanın güvenilir bir işlemi veya etkin pencereli bir işlem panodan veri almayı denediğinde.
 • Daha önce panoya veri yerleştirmiş bir uygulama işlemi panodan bu verileri almayı deniyor.

Uygulama bileşenlerinin işlediği virüslü dosyanın özellikleri

Varsayılan olarak, uygulama temizlenemeyen virüslü dosyaları silebilir. Kaldırma işlemi varsayılan olarak, Yetkisiz Erişim Önleme, E-posta Antivirüsü, Dosya Antivirüsü gibi bileşenler tarafından yürütülen dosya işlemesi sırasında, tarama görevleri sırasında ve ayrıca, Sistem İzleyici olanağının uygulamaların kötü amaçlı etkinliğini tespit etmesi durumunda gerçekleştirilebilir.

Uygulamanın Kaspersky Fraud Prevention for Endpoints ile beraber yüklenmesi halinde bazı bileşenlerde sınırlamalar söz konusu olacaktır

Uygulamanın Kaspersky Fraud Prevention for Endpoints ile beraber yüklenmesi halinde, Korumalı Tarayıcıda şu Kaspersky uygulaması bileşenlerinin çalışması sınırlıdır:

 • Kimlik Avı Koruması hariç Güvenli Tarama;
 • URL Danışmanı;
 • Reklam Engelleyici.

Otomatik çalıştırma işleminin özellikleri

Otomatik çalıştırma işlemi, kendi işleminin sonuçlarına ilişkin günlük tutar. Metin dosyalarına yazılan veriler, “kl-autorun-<date><time>.log” şeklinde adlandırılır. Verileri görüntülemek için Çalıştır penceresini açın ve alanına %TEMP% yazarak Tamam'a tıklayın.

Tüm izleme dosyaları, otomatik çalıştırma işlemi sırasında indirilmiş olan kurulum dosyasının yoluna kaydedilir. Veriler, otomatik çalıştırma işlemi sırasında saklanırken, bu işlem sonlandırıldığında kalıcı olarak silinir. Veriler hiçbir yere gönderilmez.

Cihaz Koruma modu etkin olan Microsoft Windows 10 RS4 kapsamında Kaspersky uygulaması sınırlamaları

Aşağıdaki işlevselliğe ilişkin işlemler kısmen sınırlandırılmıştır:

 • Pano koruması
 • Tarayıcıyı klavye ve fare girişi emülatörlerinden (giriş aldatmacası) koruma
 • Uzaktan yönetim uygulamalarından koruma
 • Tarayıcı koruması (API ile yönetim, tarayıcı pencerelerine tehlikeli mesajlar gönderme yönteminin kullanıldığı saldırılara karşı koruma, mesaj kuyruğu yönetiminden koruma)
 • Sezgisel Analiz (kötü amaçlı uygulamaların başlatılmasının emülasyonu)

Windows'ta UMCI modu etkinse Kaspersky uygulaması ekran kilitlerini algılamaz.

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ve Kaspersky Security Network ile ilgili olayların Windows olay günlüğüne kaydedilmesi hakkında

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin koşullarını kabul etme ve reddetmeyi ve de Kaspersky Security Network'e katılmayı kabul etme ve reddetmeyi içeren olaylar Windows olay günlüğüne kaydedilir.

Kaspersky Security Network'te yerel adres tanınırlık kontrollerine yönelik sınırlamalar

Yerel kaynakların bağlantıları Kaspersky Security Network'te taranmaz.

Bilgi toplayan uygulamalar hakkında uyarı

Bilgisayarınıza bilgi toplayan ve işlenmek üzere gönderen bir uygulama yüklenirse, Kaspersky uygulaması, bu uygulamayı kötü amaçlı yazılım olarak sınıflandırabilir. Bundan kaçınmak için, Kaspersky uygulamasını bu belgede açıklandığı gibi yapılandırarak uygulamayı tarama dışında tutabilirsiniz.

Uygulama yükleme raporunun oluşturulmasıyla ilgili uyarı

Uygulama bir bilgisayara yüklendiğinde bir yükleme raporu oluşturulur. Uygulama yükleme işlemi hata ile tamamlanırsa rapor kaydedilir ve bu raporu Müşteri Hizmetleri birimine gönderebilirsiniz. Yükleme raporunun içeriğini uygulama penceresindeki bağlantıya tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. Uygulama başarıyla yüklenirse yükleme raporu bilgisayarınızdan hemen silinir.

Microsoft Windows 10 Yıldönümü Güncelleştirmesi (RedStone 1) işletim sistemindeki web kamerası kontrolü sınırlamaları

Uygulamayı Microsoft Windows 10 Yıldönümü Güncelleştirmesi (RedStone 1) işletim sistemine yükledikten sonra, web kamerası erişimi bilgisayar tekrar başlatılana kadar garanti edilememektedir.

Çevrimiçi yedekleme ve yedek kopyalardan verileri geri yüklemeyle ilgili sınırlama

Aynı bilgisayar üzerinde aynı anda hem Kaspersky yedekleme görevlerini hem de Kaspersky Restore Utility veri kurtarma görevini çalıştıramazsınız.

Güvenlik duvarı sınırlamaları

Güvenlik duvarı, denetlenen uygulamalar tarafından yüklenen yerel bağlantıları kontrol etmez.

Yetkisiz Erişim Önleme bileşeninin sınırlamaları

Bilgisayarınızda VeraCrypt yüklüyse Kaspersky uygulaması Yetkisiz Erişim Önleme bileşeni ile çalışırken kendini sonlandırabilir. Bu sorunu çözmek için VeraCrypt’i 1.19 veya daha sonraki bir sürüme yükseltin.

Microsoft Windows 7'den Microsoft Windows 10'a yükseltme işleminden sonra uygulama ilk kez başlatıldığında geçerli olan sınırlamalar

Microsoft Windows 7'yi Microsoft Windows 8 / 8.1'e veya Microsoft Windows 10 / RS1 / RS2 / RS3'e yükselttiyseniz Kaspersky uygulaması ilk başlatıldığında şu sınırlamalarla çalışır:

 • Yalnızca Dosya Antivirüsü (gerçek zamanlı koruma) çalışır. Diğer uygulama bileşenleri çalışmaz.
 • Dosyalar ve sistem kayıt defteri için Kendini Koruma çalışır. İşlemler için Kendini Koruma çalışmaz.
 • Bilgisayar yeniden başlatılana dek uygulama arabirimi kullanılamaz. Uygulama, bazı uygulama bileşenlerinin çalışmadığını ve bilgisayarın yeni işletim sistemine uyum sağlama işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayarın yeniden başlatılması gerektiğini belirten bir bildirim gösterir.
 • Bildirim alanında, uygulama simgesinin bağlam menüsünde yalnızca Çıkış seçeneği mevcuttur.
 • Uygulama, bildirim göstermez ve önerilen eylemi otomatik olarak seçer.

İşletim sistemi Windows 7'den Windows 10'a yükseltilirken uygulama sürücülerini uyarlama hatası hakkında uyarı

Windows 7'den Windows 10'a yükseltme yapılırken Kaspersky uygulaması sürücülerinin uyarlanmasıyla ilgili bir hata meydana gelebilir. Sürücüler arka planda uyarlanır, yani bu işlemin ilerleme durumu ile ilgili bildirimler almazsınız.

Sürücülerin uyarlanmasıyla ilgili bir hata oluşması durumunda uygulamanın aşağıda belirtilen özelliklerini kullanamazsınız:

 • Güvenlik Duvarı
 • İşletim sistemi yüklenirken tehdit tespit edilmesi
 • Microsoft Corporation'ın Korunan İşlem Basit (PPL) teknolojisi kullanılarak uygulama işlemlerinin korunması

Hatayı gidermek için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

 • Bilgisayarı ve Bildirim Merkezi'ndeki bildirimi kullanarak uygulamayı uyarlama işlemini yeniden başlatın.
 • Uygulamayı kaldırıp yeniden yükleyin.

Akıllı Ev Monitörü işlevinin kullanım sınırlamaları

Sistem kayıt defterinde Ethernet ağının ayarlarını değiştirmek, Akıllı Ev Monitörü bileşeninin, Ethernet ağını tespit edilen Wi-Fi ağları listesinde göstermesine ve bu ağa bağlı cihazları görüntülemesine neden olabilir.

Mozilla Firefox tarayıcısında HTTPS üzerinden gönderilen trafiğin taranmasıyla ilgili sınırlamalar

Mozilla Firefox 58.x ve sonraki sürümlerinde, tarayıcı ayarlarını değiştirme bir Birincil parolayla korunuyorsa uygulama HTTPS protokolü üzerinden iletilen trafiği taramaz. Tarayıcıda bir Birincil parola tespit edildiğinde uygulama, Bilgi Bankası'ndaki bir makaleye bağlantı içeren bir bildirim gösterir. Bu makalede bu sorunun çözülmesiyle ilgili yönergeler yer alır.

HTTPS trafiği izlenmiyorsa aşağıdaki bileşenlerin çalışması sınırlı olur:

 • Güvenli Tarama;
 • Kimlik Avı Koruması;
 • Ebeveyn Denetimi;
 • Gizlilik Koruması;
 • Reklam Engelleyici;
 • Güvenli Veri Girişi;
 • Güvenli Para.

Google Chrome ve Mozilla Firefox'ta Kaspersky Protection uzantısıyla ilgili sınırlamalar

Bilgisayarınızda Malwarebytes for Windows yüklüyse Kaspersky Protection uzantısı Google Chrome ve Mozilla Firefox'ta çalışmaz.

Uygulamanın Microsoft Windows 7 Service Pack 0 ve Service Pack 1 üzerine yüklenmesiyle ilgili özel noktalar

Uygulama SHA256 dijital imzalı sertifikaları desteklemeyen bir işletim sistemine yüklendiğinde, uygulama kendi güvenilen sertifikalarını yükler.

Kaspersky uygulamalarının işlevselliğinin otomatik olarak test edilmesi hakkında

Kaspersky Lab da dahil olmak üzere Kaspersky uygulamaları, uygulama işlevselliğinin otomatik olarak test edilmesi için özel bir API'ye (uygulama programı arabirimi) sahiptir. Bu API, sadece Kaspersky geliştiricileri tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Birden fazla terminal oturumu çalıştırırken Güvenli Klavye Girişi sınırlamaları

Birden fazla eşzamanlı terminal oturumu çalışırken Güvenli Klavye Girişi kullanılamaz.

Bu makaleyi faydalı buldunuz mu?
Neyi daha iyi yapabiliriz?
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz! Gelişmemize yardımcı oluyorsunuz.
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz! Gelişmemize yardımcı oluyorsunuz.