Παροχή δεδομένων υπό τους όρους της Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη

2 Οκτωβρίου 2023

ID 144995

Αυτή η ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα καθορισμένα δεδομένα που παρέχονται στην Kaspersky και σε τρίτους παρόχους εάν έχετε εγκαταστήσει την έκδοση της εφαρμογής που δεν προορίζεται για χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Βραζιλία, το Βιετνάμ ή από κατοίκους της πολιτείας της Καλιφόρνια.

Για λόγους παρακολούθησης και καταγραφής του αριθμού των χρηστών, συμφωνείτε να παρέχετε αυτόματα τις ακόλουθες πληροφορίες στην υπηρεσία Google Analytics και σε έναν έμπιστο τρίτο φορέα παροχής υπηρεσιών του Δικαιούχου: το όνομα και την έκδοση του εγκατεστημένου Λογισμικού του Δικαιούχου, το μοναδικό αναγνωριστικό (ID) εγκατάστασης Λογισμικού στον υπολογιστή και πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος που είναι εγκαταστημένες στον υπολογιστή και τα εγκατεστημένα πακέτα ενημέρωσης. Τα δεδομένα μεταδίδονται στην υπηρεσία Google Analytics μέσω ασφαλούς σύνδεσης. Η πρόσβαση στις πληροφορίες αλλά και η προστασία των πληροφοριών ρυθμίζεται από τους σχετικούς όρους χρήσης της υπηρεσίας Google Analytics.

Ένας τρίτος φορέας παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να επεξεργαστεί τα καθορισμένα δεδομένα σε χώρες όπου το επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων είναι χαμηλότερο από το επίπεδο ασφάλειας της δικής σας χώρας διαμονής και / ή της χώρας στην οποία χρησιμοποιείται το Λογισμικό. Εάν δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους, παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε το παρόν λογισμικό.

Οι πληροφορίες που μεταδίδονται δεν περιέχουν κανένα προσωπικό δεδομένο ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες του Χρήστη και είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του Λογισμικού του Δικαιούχου, εκτός εάν ρητώς ορίζεται διαφορετικά.

Οι πληροφορίες που λαμβάνονται προστατεύονται από τον Δικαιούχο κατά τον τρόπο που προβλέπεται από τη νομοθεσία και είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του Λογισμικού που τίθεται σε διαθεσιμότητα για χρήση υπό τους όρους της άδειας χρήσης.

Η Kaspersky μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στατιστικά δεδομένα που αποκτήθηκαν με βάση τις πληροφορίες που συλλέγει, για να παρακολουθεί τις τάσεις απειλών ως προς την ασφάλεια του υπολογιστή και για να δημοσιεύει αναφορές σχετικά με αυτές.

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.