Kaspersky VPN Secure Connectiоn for Windows

Andmete edastamine lõppkasutaja litsentsilepingu alusel

12. oktoober 2023

ID 144995

See jaotis sisaldab teavet konkreetsete andmete kohta, mis edastatakse Kasperskyle ja kolmandatest osapooltest teenuseosutajatele, kui olete paigaldanud rakenduse versiooni, mis pole ette nähtud kasutamiseks Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Brasiilia, Vietnami ega California residentidele.

Kasutajate arvu jälgimiseks nõustute automaatselt edastama Google Analyticsi teenusele ja õiguse valdaja volitatud kolmandast osapoolest teenuseosutajale järgmise teabe: õiguse valdaja paigaldatud tarkvara nimi ja versioon, arvutisse paigaldatud tarkvara ainu-ID ning teave arvutisse paigaldatud operatsioonisüsteemi versioonide ja paigaldatud uuenduspakettide kohta. Andmed edastatakse Google Analyticsi teenusele turvalise ühenduse kaudu. Juurdepääsu teabele ja selle kaitset reguleerivad Google Analyticsi teenuse asjakohased kasutustingimused.

Kolmandast osapoolest teenuseosutaja võib määratud andmeid töödelda riikides, mille andmekaitsetase on madalam kui teie elukohariigis ja/või tarkvara kasutamise riigis. Kui te ei nõustu nende tingimustega, siis ärge seda tarkvara kasutage.

Edastatud teave ei sisalda kasutaja isiklikke andmeid ega muud konfidentsiaalset teavet ning see on vajalik õiguse valdaja tarkvara kasutamiseks, kui pole sõnaselgelt öeldud teisiti.

Õiguse valdaja kaitseb saadud teavet seaduses ettenähtud viisil ja see teave on vajalik litsentsi alusel kasutamiseks kättesaadavaks tehtud tarkvara toimimiseks.

Kaspersky võib kogutud teabe põhjal hangitud statistilisi andmeid kasutada arvutiturbeohtude arengusuundade jälgimiseks ja nende ohtude kohta aruannete avaldamiseks.

Kas sellest artiklist oli abi?
Mida saaksime paremini teha?
Aitäh tagasiside eest! Aitate meil paremaks muutuda.
Aitäh tagasiside eest! Aitate meil paremaks muutuda.