Предоставяне на данни според Лицензионното споразумение

12 октомври 2023 г.

ID 144995

Този раздел съдържа информация за специфични данни, които се предоставят на Kaspersky и доставчици от трети страни, ако сте инсталирали версията на приложението, която не е предназначена за употреба в Европейския съюз, Обединеното кралство, Бразилия, Виетнам или от жители на Калифорния.

За проследяване броя на потребителите вие се съгласявате автоматично да предоставяте следната информация на услугата на Google Analytics и на доверен доставчик на услуги трета страна на Притежателя на правата: името и версията на инсталирания софтуер на Притежателя на правата, уникалният ИД на инсталацията на софтуера на компютъра и информация за версиите на операционната система, инсталирана на компютъра и инсталираните пакети с актуализации. Данните се прехвърлят към услугата на Google Analytics по защитена връзка. Достъпът до и защитата на информацията се регулират от съответните условия на услугата на Google Analytics.

Доставчикът на услуги трета страна може да обработва посочените данни в страните, където нивото на сигурност на данните е по-ниско от вашата страна на пребиваване и / или държавата, в която се използва софтуерът. Ако не приемете тези условия, не използвайте софтуера.

Предаваната информация не съдържа никакви лични данни или друга поверителна информация на потребителя и е необходима за работата на софтуера на Притежателя на правата, освен ако изрично не е посочено друго.

Получената информация е защитена от Притежателя на правата по начина, описан от закона, и се изисква за работата на софтуера, предоставен за употреба по силата лиценза.

Kaspersky може да използва придобитите статистически данни въз основа на информацията, събрана за наблюдаване на тенденциите в заплахите на компютърната сигурност и да публикува отчетите от тези заплахи.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.