Reeglite seadistamine teada olevatele Wi-Fi-võrkudele

28. september 2023

ID 140379

Kui lood seadmes regulaarselt ühenduse kindla Wi-Fi-võrguga, saad selle võrgu turvalise ühenduse seaded eelseadistada.

Turvalise ühenduse automaatse aktiveerimise seadistamiseks teada olevatele Wi-Fi-võrkudele tee järgmist.

 1. Avage VPN.
 2. Puuduta Seaded > Nutikas kaitse.
 3. Puuduta valikut Teadaolevatele Wi-Fi-võrkudele.

  Kuvatakse teadaolevate Wi-Fi-võrkude nimekiri. Kui teadaolevaid Wi-Fi-võrke pole, on nimekiri tühi.

 4. Vali Wi-Fi-võrgud, mille turvalise ühenduse seadeid soovid seadistada.
 5. Vali toiming selles võrgus.
  • Toimi nagu turvamata ühendusega. Wi-Fi-võrguga ühendudes kasutab äpp turvamata Wi-Fi võrkude seadeid. See kehtib teada olevatele võrkudele, mis on turvamata. Kui võrk on turvaline, ei tee rakendus midagi.
  • Turva ühendus. Kui sinu seade ühendub selle Wi-Fi-võrguga, lülitab äpp sisse turvalise ühenduse.
  • Ära tee midagi. Kui sinu seade ühendub selle Wi-Fi-võrguga, ei lülita äpp sisse turvalist ühendust.
 6. Puuduta valikut Rakenda.

Kas sellest artiklist oli abi?
Mida saaksime paremini teha?
Aitäh tagasiside eest! Aitate meil paremaks muutuda.
Aitäh tagasiside eest! Aitate meil paremaks muutuda.