Teave andmete edastamise kohta (muud piirkonnad)

28. september 2023

ID 167830

Siit leiate teavet äpi vanemate versioonide kasutamise korral Kasperskyle edastatud andmete kohta.

Andmed, mis edastati Kasperskyle Kaspersky äpi 11.100.X.XXX ja uuemate versioonide kaudu

Kaspersky kaitseb kogu saadud teavet seaduste ja kohaldatavate Kaspersky eeskirjade kohaselt. Andmeid edastatakse turvalise kanali kaudu.

Edastatud andmete loendit saad vaadata iga juriidilise dokumendi tingimuste all vastavas juriidilises dokumendis.

Vaata Lõppkasutaja litsentsilepingut, Privaatsusavaldust või Kaspersky Security Networki avaldust

Lõppkasutaja litsentsilepinguga nõustudes annad ka nõusoleku edastada Kasperskyle järgmisi mitteisiklikke andmeid.

 • lipp, mis näitab, kas seadmesse on installitud Facebooki äpp;
 • Facebooki SDK versioon;
 • identiteedipakkujalt saadud autoriseerimiskood
 • identiteedipakkujalt saadud juurdepääsutõend
 • identiteedipakkujale saadetud andmete tüüp
 • identiteedipakkujalt saadud identiteeditõend
 • Õiguste valdaja ID identiteedipakkuja süsteemis
 • identiteedipakkuja nimi
 • URI, millele saadetakse identiteedipakkuja vastus
 • identiteedipakkujalt taotletud parameetrid
 • Õiguste valdaja ressursi ID
 • Tõendi tüüp
 • Operatsioonisüsteem
 • Litsentsist tuletatud tarkvara ID
 • tarkvara täisversioon
 • taotluse kinnituse jaoks loodud väärtus
 • Tarkvarakomponendi ID;
 • tarkvara ID
 • Protokolli ID.

Tarkvara põhifunktsioonide tagamiseks saadetakse Huawei Push Kit'ile automaatselt ja regulaarselt järgmised andmed:

 • AAID (anonüümne rakenduse identifikaator);
 • Tõukepääse
 • Teema-tellimuse suhe
 • Sõnumi kättetoimetamise kirje
 • Tõukeloa tarkvaraandmed
 • kuva, puudutuse ja sulgemise toimingulogid
 • puhverdatud sõnumi sisu

Andmed edastatakse Huawei Push Kit'ile turvalise kanali kaudu. Juurdepääs teabele ja selle kaitse on reguleeritud Huawei Push Kit teenuse vastavate kasutustingimustega.

Tarkvara põhifunktsioonide tagamiseks saadetakse Huawei Push Kitile automaatselt ja regulaarselt järgmised andmed:

 • unikaalne paigalduse ID
 • seadme ID
 • tarkvaratellimuse ID
 • seadme mudel
 • teenusepakkuja

Andmed edastatakse SbS Softline'i turvalise kanali kaudu. Juurdepääsu teabele ja teabe kaitset on kirjeldatakse privaatsusavalduses. Seda saad täies mahus lugeda aadressil http://samsung.enaza.ru/get_av/privacypolicy

Sotsiaalse privaatsuse funktsioon aitab teil hallata oma konfidentsiaalsuse seadeid kolmandate osapoolte teenustes. Selle funktsiooni kasutamise ajal saadetakse deklareeritud eesmärgi saavutamiseks automaatselt ja regulaarselt teie valitud teenusele järgmised andmed:

 • sisselogimisandmed
 • võrguteenuse kasutajakonto parool
 • küpsised

Andmed edastatakse teie valitud teenusele turvalise kanali kaudu. Teave selle kohta, kuidas andmeid teie valitud teenuses töödeldakse, on toodud vastava teenuse privaatsusavalduses.

Teenuse saadavus sõltub kasutatava tarkvara piirkonnast ja versioonist ning võib piirkonniti ja versiooniti erineda.

Põhifunktsioonidele saab andmeid installida ja alla laadida Firebase'i teenuses.

 • Rakendusepaketi nimi;
 • seadme keelekood
 • seadme mudel
 • seadme ajavööndiseade
 • operatsioonisüsteemi versioon
 • seadme keelekood, mis on saadud JavaScripti koodi käivitamisel WebView's
 • võimalik unikaalne vastendatud link, mida server peab kontrollima enne sõrmejälgede vastendamist
 • tarkvara ID Firebase'is
 • Firebase'i SDK versioon
 • seadme ekraani kõrgus
 • seadme ekraani laius
 • tarkvara installimise kuupäev ja kellaaeg

Andmed edastatakse Firebase'i turvalise kanali kaudu. Teave selle kohta, kuidas Firebase'is andmeid töödeldakse, on avaldatud aadressil: https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html.

QR-skanneri funktsioonide pakkumiseks edastatakse ja töödeldakse Huawei teenuses järgmisi andmeid:

 • Rakendusepaketi nimi;
 • riigikood
 • seadme tüüp
 • seadme mudel
 • objekti töötlemise algoritmi ID
 • API nimi
 • Teenuse ID
 • operatsioonisüsteemi versioon
 • teave raadio- või võrguühenduse kohta
 • päringu ID
 • püsivara ID
 • mobiilioperaatori kood
 • töödeldava objekti vorming
 • töödeldud kujutise histogramm
 • päringu esitamise kuupäev ja kellaaeg
 • loodava triipkoodi põhivärv, veerised ja taustavärv
 • loodud triipkoodi kõrgus
 • loodud triipkoodi laius
 • loodava triipkoodi kõrgus
 • loodava triipkoodi laius
 • töödeldud objektide arv
 • objekti töötlemise maksimaalne kestus
 • objekti töötlemise minimaalne kestus
 • triipkoodi genereerimiseks kasutatud stringi pikkus
 • tarkvarakomponendi versioon
 • tarkvara ID
 • programmi vigade arv
 • tarkvaratoimingu tulemus
 • lõpule viidud päringute koguarv
 • kasutaja tarkvaras sooritatud toimingu ID
 • taotluse töötlemise kogukestus

Andmetöötlus Huawei teenuses toimub turvalise kanali kaudu. Andmetöötlus toimub vastavalt Huawei privaatsuspoliitikale ja on saadaval aadressil: https://consumer.huawei.com/en/privacy/privacy-policy/.

Kas sellest artiklist oli abi?
Mida saaksime paremini teha?
Aitäh tagasiside eest! Aitate meil paremaks muutuda.
Aitäh tagasiside eest! Aitate meil paremaks muutuda.