Om komponenten Smart Home Monitor

3. oktober 2023

ID 138204

Kun tilgjengelig i Kaspersky Plus og Kaspersky Premium.

Hackere kan potensielt få tak i passordet ditt eller hacke seg inn på hjemmenettverket ditt, enten for å bruke nettet eller for å stjele data. Kaspersky-programmet beskytter det kablede Ethernet-nettverket og trådløse nettverk mot uautoriserte tilkoblinger.

Så snart du bekrefter at hjemmenettverket ditt er oppdaget riktig, begynner vi å overvåke enheter som er koblet til dette nettverket og enkelte sårbarheter, for eksempel svak Wi-Fi-passord- eller ruterkryptering. Hvis vi oppdager sårbarheter eller en ny enhet på nettverket som du ikke har identifisert som en kjent enhet, advarer vi deg om det og foreslår anbefalinger så du kan iverksette tiltak for å beskytte hjemmenettverket ditt og enhetene som bruker det.

Varsler om sårbarheter i hjemmenettverk er bare tilgjengelig i Kaspersky Premium. Varsler om nye enheter som kobler seg på hjemmenettverket ditt, er tilgjengelig i Kaspersky Plus og Kaspersky Premium.

Når enheten kobles til nettverket ditt, ber Kaspersky-programmet deg om å bekrefte om nettverket er hjemmenettverket ditt. Hvis du bekrefter at det er hjemmenettverket ditt, spør applikasjonen om du vil se enheter som er koblet til nettverket:

Du kan deaktivere Smart Home Monitor. Når du deaktiverer komponenten, slutter Kaspersky-programmet å varsle deg om tilkoblinger til nettverket.

Besøk Kasperskys nettsted for støtte for å lese om andre tilgjengelige sikkerhetsmetoder for tilkobling til trådløse nettverk.

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.