Giới thiệu về thành phần Giám sát ngôi nhà thông minh

3 Tháng Mười, 2023

ID 138204

Chỉ khả dụng trong Kaspersky Plus và Kaspersky Premium.

Tin tặc có thể thu giữ mật khẩu của bạn hoặc xâm nhập vào mạng gia đình của bạn để lợi kết nối Internet của bạn hoặc đánh cắp dữ liệu của bạn. Ứng dụng Kaspersky sẽ bảo vệ các mạng Ethernet có dây và mạng Wi-Fi trước các kết nối chưa được cho phép.

Ngay sau khi bạn xác nhận rằng mạng gia đình của bạn được phát hiện đúng, chúng tôi sẽ tiến hành giám sát các thiết bị được kết nối với mạng đó và một số lỗ hổng bảo mật như mật khẩu Wi-Fi yếu hoặc mã hóa bộ định tuyến. Nếu chúng tôi phát hiện thấy các lỗ hổng bảo mật hoặc một thiết bị mới trên mạng mà trước đây bạn chưa xác định là thiết bị đã biết, thì chúng tôi sẽ cảnh báo bạn về điều đó và đề xuất các khuyến nghị để bạn có thể thực hiện các bước nhằm bảo vệ mạng gia đình của mình và các thiết bị sử dụng thiết bị đó.

Thông báo về các lỗ hổng bảo mật của mạng gia đình chỉ khả dụng trong Kaspersky Premium. Tính năng thông báo về các thiết bị mới kết nối với mạng gia đình của bạn khả dụng trong Kaspersky Plus và Kaspersky Premium.

Khi thiết bị kết nối với mạng của bạn, ứng dụng Kaspersky sẽ nhắc bạn xác nhận xem mạng đó có phải là mạng gia đình của bạn hay không. Nếu bạn xác nhận rằng đó là mạng gia đình của mình thì ứng dụng sẽ hỏi bạn có muốn xem các thiết bị được kết nối với mạng không:

Bạn có thể tắt Giám sát ngôi nhà thông minh. Khi bạn tắt thành phần này, ứng dụng Kaspersky sẽ dừng thông báo cho bạn về các kết nối với mạng của bạn.

Để tìm hiểu các phương pháp bảo mật khả dụng khác để kết nối với mạng Wi-Fi, hãy truy cập website hỗ trợ của Kaspersky.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.