Om komponenten Övervakare av smarthem

3 oktober 2023

ID 138204

Endast tillgängligt i Kaspersky Plus och Kaspersky Premium.

Hackare skulle kunna fånga ditt lösenord eller hacka sig in i ditt hemnätverk för att dra nytta av ditt Internet eller stjäla din data. Kaspersky-programmet skyddar dina Ethernet-nätverk och Wi-Fi-nätverk mot obehöriga anslutningar.

Så snart du bekräftar att ditt hemnätverk har identifierats korrekt börjar vi övervaka enheter som är anslutna till det nätverket och vissa sårbarheter som ett svagt Wi-Fi-lösenord eller routerkryptering. Om vi upptäcker sårbarheter eller en ny enhet i nätverket som du inte tidigare har identifierat som en känd enhet kommer vi att varna dig om det och föreslå rekommendationer så att du kan vidta åtgärder för att skydda ditt hemnätverk och enheter som använder det.

Meddelanden om sårbarheter i hemnätverk är endast tillgängliga i Kaspersky Premium. Aviseringar om nya enheter som ansluter till ditt hemnätverk är tillgängliga i Kaspersky Plus och Kaspersky Premium.

När enheten ansluter till ditt nätverk, uppmanar Kaspersky-programmet dig att bekräfta om nätverket är ditt hemnätverk. Om du bekräftar att det är ditt hemnätverk frågar programmet om du vill se enheter som är anslutna till nätverket:

  • Om du godkänner visar Kaspersky-programmet en lista över enheter som är anslutna till detta nätverk och meddelar dig om en ny enhet har anslutit sig till det.
  • Om du avvisar det, meddelar Kaspersky-programmet dig inte igen om när en anslutning till detta nätverk har etablerats och visar inte en lista över enheter som är anslutna.

Du kan inaktivera Övervakare av smarthem. När du inaktiverar komponenten slutar Kaspersky-programmet att meddela dig om anslutningar till ditt nätverk.

För att lära dig andra tillgängliga säkerhetsmetoder för anslutning till wifi-nätverk, besök Kasperskys kundtjänstwebbplats.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.