Podstawowe kroki rozwiązywania problemów w Kaspersky Endpoint Security for Windows

Ostatnia aktualizacja: 8 maja 2024 ID artykułu: 15547
 
 
 
 
Pokaż aplikacje i wersje, których dotyczy ten artykuł
 • Kaspersky Endpoint Security 12.5 for Windows (wersja 12.5.0.539)
 • Kaspersky Endpoint Security 12.4 for Windows (wersja 12.4.0.467)
 • Kaspersky Endpoint Security 12.3 for Windows (wersja 12.3.0.493)
 • Kaspersky Endpoint Security 12.2 for Windows (wersja 12.2.0.462)
 • Kaspersky Endpoint Security 12.1 for Windows (wersja 12.1.0.506)
 • Kaspersky Endpoint Security 12 for Windows (wersja 12.0.0.465)
 • Kaspersky Endpoint Security 11.11 for Windows (wersja 11.11.0.452)
 • Kaspersky Endpoint Security 11.10 for Windows (wersja 11.10.0.399)
 • Kaspersky Endpoint Security 11.9 for Windows (wersja 11.9.0.351)
 • Kaspersky Endpoint Security 11.8 for Windows (wersja 11.8.0.384)
 • Kaspersky Endpoint Security 11.7 for Windows (wersja 11.7.0.669)
 
 
 
 

Jeżeli podczas korzystania z Kaspersky Endpoint Security for Windows wystąpią jakiekolwiek problemy, możesz przeprowadzić diagnostykę i spróbować rozwiązać problem samodzielnie, zanim skontaktujesz się z Pomocą techniczną Kaspersky. Szczegółowe kroki dotyczące rozwiązywania problemów z Kaspersky Endpoint Security for Windows zawiera poniższy schemat blokowy:

Schemat blokowy rozwiązywania problemów z Kaspersky Endpoint Security for Windows

 1. Porównaj wersję aplikacji na zarządzanych urządzeniach z wersją na stronie z plikami do pobrania (wersja angielska).
 2. Jeśli masz zainstalowaną najnowszą wersję, przejdź do poniższych kroków. W przypadku posiadania wcześniejszej wersji należy rozważyć jej aktualizację do najnowszej:
  • Sprawdź nowości, ograniczenia (wersja angielska) i kompatybilność z Kaspersky Security Center, jeśli go używasz.
  • Jeśli funkcje i wymagania najnowszej wersji są zgodne z Twoim środowiskiem, spróbuj zainstalować ją w środowisku testowym i sprawdź, czy problem nadal występuje w tej wersji.
  • Jeśli po wstępnych testach nie wystąpiły żadne problemy, spróbuj przeprowadzić dogłębne testy tej wersji na zarządzanych urządzeniach.
  • Jeśli testy nie wykazały żadnych problemów, należy zaktualizować oprogramowanie do najnowszej wersji w środowisku pracy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pomoc online.
 
 
 
 

Krok 1. Wyłącz wszystkie komponenty aplikacji

 
 
 
 

Krok 2. Zatrzymaj aplikację

 
 
 
 

Krok 3. Włącz komponenty po kolei

 
 
 
 

Krok 4. Wyłącz automatyczne uruchamianie aplikacji

 
 
 
 

Krok 5. Zakończ rozwiązywanie problemów

 
 
 
 

Metoda 1. Jak włączyć lub wyłączyć komponenty autoochrony i Kaspersky Endpoint Security for Windows za pomocą interfejsu aplikacji

 1. Instrukcje dotyczące włączania i wyłączania autoochrony znajdziesz w Pomocy online.
 2. Aby ręcznie włączyć lub wyłączyć każdy komponent:
  1. Przejdź do listy komponentów w sekcji Ustawienia.
  2. Wybierz komponent, zmień na Wł. lub Wył. i kliknij Zapisz.
  3. Powtórz powyższe czynności dla każdego komponentu. Aby zobaczyć listę komponentów, patrz Pomoc online.
  4. Ręczne wyłączanie komponentu Ochrona przed zagrożeniami dla plików za pomocą Kaspersky Endpoint Security for Windows

Instrukcje dotyczące włączania i wyłączania wszystkich komponentów, gdy włączona jest funkcja ochrony hasłem, można znaleźć na stronie Pomocy online.

Metoda 2. Jak włączyć lub wyłączyć komponenty autoochrony i Kaspersky Endpoint Security for Windows za pomocą Kaspersky Security Center

 1. Aby wyłączyć autoochronę:
  1. Otwórz Kaspersky Security Center i przejdź do sekcji Zasady.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy Kaspersky Endpoint Security for Windows, aby otworzyć menu kontekstowe. W menu kontekstowym wybierz Właściwości.
  3. Otwieranie Właściwości Kaspersky Endpoint Security for Windows w sekcji Zasady Kaspersky Security Center
  1. W oknie ustawień aplikacji wybierz Ustawienia ogólne → Ustawienia aplikacji. Odznacz pole Włącz Autoochronę, aby wyłączyć mechanizm Autoochrony.
  2. Kliknij Zastosuj i potwierdź zmiany w ustawieniach w wyskakującym oknie.
  3. Wyłączanie autoochrony we Właściwościach: Kaspersky Endpoint Security for Windows
  4. Autoochrona aplikacji zostanie wyłączona.
 1. Aby wyłączyć komponenty:
  1. W oknie Zasady: Kaspersky Endpoint Security for Windows przejdź do sekcji Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami, Podstawowa ochrona przed zagrożeniami, Kontrola zabezpieczeń i wyłącz wszystkie zawarte w nich komponenty aplikacji. Aby zobaczyć listę komponentów, patrz Pomoc online.
  2. Kliknij Zastosuj i potwierdź zmiany.
  3. Wyłączenie komponentów w Zaawansowanej ochronie przed zagrożeniami
  4. Komponenty aplikacji zostaną wyłączone.
 
 
 
 
 
Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za Twoją opinię! Dzięki Tobie możemy ulepszać nasze rozwiązania.
Dziękujemy za Twoją opinię! Dzięki Tobie możemy ulepszać nasze rozwiązania.