Zsynchronizuj dane na wszystkich urządzeniach

11 października 2023

ID 85695

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Jeśli masz połączenie z kontem My Kaspersky i dodajesz dane do magazynu na urządzeniu, aplikacja automatycznie przesyła te dane do magazynu w chmurze, a następnie z magazynu w chmurze do innych urządzeń z zainstalowaną aplikacją Kaspersky Password Manager i połączeniem z tym samym kontem My Kaspersky. Aktualizuj i przechowuj takie same dane na wszystkich urządzeniach, przywracaj dane w przypadku wymiany lub utraty urządzenia. Automatyczna synchronizacja jest włączona domyślnie.

Wyłącz synchronizację automatyczną

Włącz automatyczną synchronizację

Jeśli automatyczna synchronizacja jest włączona, ale dane na urządzeniach nie są zsynchronizowane, możesz dokonać ręcznej synchronizacji.

Przeprowadź ręczną synchronizację danych

Synchronizacja na urządzeniach po aktualizacji do Kaspersky Password Manager 10

Jeśli aktualizujesz Kaspersky Password Manager do wersji 10 lub nowszej, Twoja baza danych w magazynie stanie się elastyczna. Umożliwia to zsynchronizowanie danych na urządzeniach nawet wtedy, gdy używasz różnych wersji aplikacji na swoich urządzeniach.

Typy i właściwości wpisów mogą zmieniać się z wersji na wersję. Na przykład, dokumenty mogą być kategoryzowane na komputerach stacjonarnych działających pod kontrolą systemu macOS i Windows, ale nie na urządzeniach mobilnych.

Twoje dane mogą nie być w pełni dostępne w następujących przypadkach:

  • Możesz dodać wpis nowego typu lub wypełnić nowe pole, które nie jest obsługiwane w poprzedniej wersji.

    Te wpisy są dostępne tylko na urządzeniach z najnowszą wersją aplikacji. Na urządzeniach z poprzednią wersją aplikacja wyświetla liczbę wpisów, które nie mogą zostać zsynchronizowane, lub ostrzega, że pewne dane we wpisie nie mogą zostać poprawnie wyświetlone.

  • Niektóre typy wpisów nie są już obsługiwane w najnowszej wersji.

    Te wpisy są archiwizowane i synchronizowane tylko między urządzeniami z poprzednią wersją. Jeśli zaktualizujesz aplikację, te wpisy mogą zostać przekonwertowane lub usunięte. Przed usunięciem wpisów będziesz miał możliwość ich zapisania. Zarchiwizowane wpisy nie są wliczane do ograniczeń wersji bezpłatnej.

  • Niektóre pola nie są już obsługiwane w najnowszej wersji.

    Te dane są synchronizowane między urządzeniami z najnowszymi lub poprzednimi wersjami. Te pola można edytować tylko w poprzedniej wersji.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.