Synkronisera data mellan enheter

11 oktober 2023

ID 85695

Expandera alla | Dölj alla

Om du är ansluten till My Kaspersky skickar programmet automatiskt dessa data till lagring i molnet när du lägger till data i valvet på en enhet. Sedan skickas uppgifterna från molnlagringen till dina andra enheter som har Kaspersky Password Manager installerat och som är anslutna till My Kaspersky under samma My Kaspersky-konto. Genom att hålla dina data uppdaterade och överensstämmande på alla dina enheter kan du återställa dina data om du byter ut eller förlorar en enhet. Automatisk synkronisering är aktiverat som standard.

Inaktivera automatisk synkronisering

Aktivera automatisk synkronisering

Om automatisk synkronisering har aktiverats men datan på dina enheter är osynkroniserade kan du synkronisera data manuellt.

Synkronisera data manuellt

Synkronisera mellan enheter efter du uppdaterar till Kaspersky Password Manager 10

När du uppdaterar Kaspersky Password Manager till version 10 eller senare, kommer din valvdatabas bli flexibel. Det tillåter dig synkronisera din data mellan enheter även när du använder olika versioner av programmet på dina enheter.

Posttyper och egenskaper kan ändras i olika versioner. Exempelvis kan dokument kategoriserar på datorer som kör macOS och Windows, men är inte tillgängligt på mobilenheter.

Din data kanske inte är fullständigt tillgänglig i följande fall:

  • Du lägger till en post av en ny typ eller fyller i nya fält som inte stöds i tidigare versionen.

    Dessa poster är endast tillgängliga på enheter med den senaste programversionen. På enheter som kör tidigare versioner, kommer programmet visa antalet poster som inte kan synkroniseras, eller varna att viss data i posten inte kan visas på korrekt sätt.

  • Vissa posttyper stöds inte längre i den senaste versionen.

    Dessa poster arkiveras och synkroniseras endast mellan enheter med den föregående versionen. När du uppdaterar programmet kan dessa poster konverteras eller raderas. Du kommer ha en chans att spara dina poster innan de tas bort. Arkiverade poster räknas inte mot gratisversionens begränsningar.

  • Vissa fält stöds inte längre i den senaste versionen.

    Denna data synkroniseras mellan enheter med antingen den senaste och tidigare versioner. Du kan endast redigera dessa fält i den föregående versionen.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.