Συγχρονισμός δεδομένων σε συσκευές

11 Οκτωβρίου 2023

ID 85695

Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Εάν είστε συνδεδεμένοι στο My Kaspersky, όταν προσθέτετε δεδομένα στον θάλαμό σας σε μία συσκευή, η εφαρμογή στέλνει αυτόματα αυτά τα δεδομένα στον χώρο αποθήκευσης στο cloud και κατόπιν, από τον χώρο αποθήκευσης στο cloud στις άλλες συσκευές σας στις οποίες είναι εγκατεστημένο το Kaspersky Password Manager και είναι συνδεδεμένες στο My Kaspersky με τη χρήση του ίδιου λογαριασμού My Kaspersky. Διατηρώντας ενημερωμένα και συνεπή τα δεδομένα σας σε όλες τις συσκευές, έχετε τη δυνατότητα να τα επαναφέρετε αν αντικαταστήσετε ή χάσετε κάποια συσκευή. Ο αυτόματος συγχρονισμός είναι ενεργοποιημένος από προεπιλογή.

Απενεργοποίηση αυτόματου συγχρονισμού

Ενεργοποίηση αυτόματου συγχρονισμού

Εάν είναι ενεργοποιημένος ο αυτόματος συγχρονισμός αλλά τα δεδομένα στις συσκευές σας δεν είναι συγχρονισμένα, μπορείτε να συγχρονίσετε τα δεδομένα με μη αυτόματο τρόπο.

Μη αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων

Συγχρονισμός μεταξύ συσκευών μετά την ενημέρωση στο Kaspersky Password Manager 10

Όταν ενημερώνετε το Kaspersky Password Manager στην έκδοση 10 ή μεταγενέστερη, η βάση δεδομένων του θαλάμου γίνεται ευέλικτη. Σας επιτρέπει να συγχρονίζετε τα δεδομένα σας μεταξύ όλων των συσκευών, ακόμα κι όταν χρησιμοποιείτε διαφορετικές εκδόσεις της εφαρμογής στις συσκευές σας.

Οι τύποι και οι ιδιότητες των καταχωρίσεων μπορεί να αλλάξουν από έκδοση σε έκδοση. Για παράδειγμα, τα έγγραφα μπορούν να κατηγοριοποιούνται σε σταθερούς υπολογιστές με το macOS και τα Windows, αλλά όχι σε φορητές συσκευές.

Τα δεδομένα σας ενδέχεται να μην είναι πλήρως διαθέσιμα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Προσθέτετε μια καταχώριση νέου τύπου ή συμπληρώνετε ένα νέο πεδίο που δεν υποστηρίζεται στην προηγούμενη έκδοση.

    Αυτές οι καταχωρίσεις είναι διαθέσιμες μόνο σε συσκευές με την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής. Στις συσκευές που εκτελούν την προηγούμενη έκδοση, η εφαρμογή εμφανίζει τον αριθμό των καταχωρίσεων που δεν μπορούν να συγχρονιστούν ή σας προειδοποιεί ότι ορισμένα δεδομένα σε μια καταχώριση δεν μπορούν να εμφανιστούν σωστά.

  • Ορισμένοι τύποι καταχωρίσεων δεν υποστηρίζονται πλέον στην πιο πρόσφατη έκδοση.

    Αυτές οι καταχωρίσεις αρχειοθετούνται και συγχρονίζονται μόνο μεταξύ συσκευών που εκτελούν την προηγούμενη έκδοση. Όταν ενημερώνετε την εφαρμογή, αυτές οι καταχωρίσεις μπορούν να μετατραπούν ή να διαγραφούν. Θα έχετε την ευκαιρία να αποθηκεύσετε τυχόν καταχωρίσεις πριν διαγραφούν. Οι αρχειοθετημένες καταχωρίσεις δεν προσμετρώνται έναντι των περιορισμών της δωρεάν έκδοσης.

  • Ορισμένα πεδία δεν υποστηρίζονται πλέον στην πιο πρόσφατη έκδοση.

    Αυτά τα δεδομένα συγχρονίζονται μεταξύ συσκευών που εκτελούν είτε την πιο πρόσφατη είτε προηγούμενες εκδόσεις. Μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτά τα πεδία μόνο στην προηγούμενη έκδοση.

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.