Ograniczenia dotyczące korzystania z Kaspersky VPN

20 lipca 2023

ID 140386

Zabronione jest używanie Kaspersky VPN do następujących celów:

 • W jakimkolwiek celu, który narusza wszelkie obowiązujące lokalne, krajowe lub międzynarodowe przepisy lub regulacje kraju, w którym znajduje się serwer VPN lub w którym używana jest aplikacja.
 • W celu wyrządzenia szkody lub usiłowania wyrządzenia szkody nieletnim przy użyciu jakichkolwiek środków.
 • W celu niewłaściwego korzystania z aplikacji i celowego wdrażania złośliwego oprogramowania komputerowego lub innych podobnych fragmentów kodu, które są złośliwe i/lub powodują szkody technologiczne.
 • Do celów inżynierii wstecznej, dekompilacji, demontażu, modyfikacji, interpretacji lub jakichkolwiek prób ujawnienia kodu źródłowego aplikacji lub tworzenia operacji pochodnych.
 • W celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu, ingerencji lub wyrządzenia szkody w aplikacji. Każde takie naruszenie zostanie zgłoszone odpowiednim upoważnionym agencjom wykonawczym, a my pomożemy takim agencjom w ujawnieniu Twojej tożsamości. W przypadku wystąpienia takiego naruszenia Twoje prawa do korzystania z aplikacji zostaną natychmiast wygaszone.
 • W celu przesyłania, publikowania, wysyłania wiadomości e-mail lub innego przekazywania jakichkolwiek treści mających na celu prowokowanie zachowań, które są niezgodne z prawem, niebezpieczne, groźne, agresywne, mające na celu nękanie, nieuczciwe, poniżające, niemoralne, nieprzyzwoite, zniesławiające, naruszające prywatność, złośliwe lub rasistowskie, nawołujące do konfliktów etnicznych lub innych, lub jakiekolwiek treści, które mogą sprowokować takie zachowanie.
 • W celu podszywania się pod inną osobę lub podmiot prawny lub w celu innego zniekształcenia Twojej tożsamości osobistej lub powiązania z osobą prawną w przypadkach, gdy taka identyfikacja jest wymagana lub wymagana przez obowiązujące prawo.
 • W celu fałszowania lub manipulowania środkami identyfikacji w celu ukrycia oryginalnego źródła wszelkich treści przesyłanych przez systemy VPN.
 • W celu przesyłania, publikowania, wysyłania wiadomości e-mail lub innego przekazywania jakichkolwiek treści, które naruszają prawa jakiejkolwiek strony do jakiegokolwiek patentu, znaku towarowego, tajemnicy handlowej, praw autorskich lub innej własności intelektualnej.
 • W celu przesyłania, publikowania, wysyłania wiadomości e-mail lub innego przesyłania niechcianych lub nieautoryzowanych ogłoszeń lub materiałów reklamowych, takich jak „wiadomości-śmieci”, „spam”, „łańcuszki” lub „piramidy”.
 • W celu zakłócania lub unieruchamiania systemów VPN i/lub serwerów VPN i/lub sieci VPN lub naruszania jakichkolwiek wymagań, procedur, polityk lub reguł sieci podłączonych do systemów VPN.
 • W celu zbierania i przechowywania danych osobowych innych użytkowników bez ich wiedzy.
 • W celu rozpowszechniania informacji, które zachęcają do działań niezgodnych z prawem lub zachęcają do zadawania obrażeń fizycznych lub obrażeń jakiejkolwiek grupie osób, bądź zachęcają do jakichkolwiek aktów przemocy wobec zwierząt.

Kaspersky nie jest dostawcą usług VPN (Virtual Private Network). Jeśli dostęp do określonych stron internetowych lub usług jest ograniczony w regionie dostawcy usług VPN, nie będziesz mógł uzyskać dostępu do tych stron internetowych i usług za pośrednictwem funkcji Kaspersky VPN.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.