Informacje o przekazywaniu danych (UE, Wielka Brytania, mieszkańcy stanu Kalifornia w USA, Brazylia)

20 lipca 2023

ID 142641

Aplikacja Kaspersky chroni wszelkie otrzymane w ten sposób informacje zgodnie z prawem i obowiązującymi zasadami firmy Kaspersky. Dane są przesyłane bezpiecznym kanałem.

Dostarczone dane osobowe

Wyrażasz zgodę na przekazanie firmie Kaspersky danych osobowych, akceptując Umowę licencyjną użytkownika końcowego, Politykę prywatności i inne dokumenty prawne. Możesz wyświetlić listę danych podanych na warunkach każdego dokumentu prawnego w odpowiednim dokumencie prawnym.

Aby wyświetlić Umowę licencyjną użytkownika końcowego, Politykę prywatności i inne dokumenty prawne:

  1. Na dolnym pasku kart dotknij wielokropek > Informacje > O aplikacji > Informacje prawne.
  2. Kliknij nazwę oświadczenia.

Pojawi się tekst wybranego oświadczenia.

Dostarczone dane nieosobowe

Wyrażasz zgodę na udostępnienie Kaspersky danych nieosobowych, akceptując Umowę licencyjną.

Informacje o żądaniu aktualizacji

  • Typ zainstalowanego oprogramowania
  • Pełna wersja Oprogramowania
  • Identyfikator konfiguracji
  • Wynik żądania aktualizacji
  • Kod błędu

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.