Dodavanje tajnog koda

28. septembar 2023.

ID 174725

Od vas se traži da podesite tajni kôd za aplikaciju tokom početnog konfigurisanja funkcija Gde je moj uređaj i Zaključavanje aplikacije. Kasnije možete da promenite tajni kôd aplikacije.

Potrebno je da tajni kôd aplikacije sadrži najmanje 4 broja.

Na uređajima nekih proizvođača, tajni kôd postaje sistemski PIN kôd nakon što se uređaj blokira. Proizvođači mogu da ograniče broj simbola koji se koriste u sistemskom PIN kôdu. Preporučujemo da podesite tajni kod koji ima isti broj simbola kao i sistemski PIN kôd kako biste izbegli moguće probleme prilikom deblokade uređaja.

Ukoliko zaboravite tajni kôd, možete da ga ponovo saznate putem My Kaspersky ili direktno na uređaju.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.