Добавяне на таен код

28 септември 2023 г.

ID 174725

Ще бъдете подканени да въведете таен код за приложението по време на първоначалната настройка на „Къде е устройството ми“ или „Блокиране на приложение“. По-късно можете да смените тайният код на приложението.

Тайният код на приложението трябва да се състои от най-малко четири цифри.

На устройствата от някои производители, след като устройството е блокирано, тайният код става системен PIN код. Производителите могат да ограничат броя символи в системния PIN код. За да избегнете потенциални проблеми с разблокиране на устройства, препоръчваме да зададете таен код, който има същия брой символи като системният PIN код.

Ако забравите своя таен код, Вие можете да го възстановите на My Kaspersky или на устройството.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.