Thêm một mã bí mật

28 Tháng Chín, 2023

ID 174725

Bạn sẽ được nhắc đặt một mã bí mật cho ứng dụng trong quá trình cấu hình lần đầu cho Thiết bị của tôi ở đâu hoặc Khóa ứng dụng. Sau này bạn có thể thay đổi mã bí mật của ứng dụng.

Mã bí mật của ứng dụng phải bao gồm ít nhất bốn chữ số.

Trên một thiết bị, mã bí mật sẽ trở thành mã PIN hệ thống sau khi thiết bị bị chặn. Nhà sản xuất có thể giới hạn số ký hiệu trong mã PIN hệ thống. Để tránh các nguy cơ có thể có khi bỏ chặn thiết bị, chúng tôi khuyến nghị bạn thiết lập một mã bí mật có cùng số ký hiệu như trong mã PIN hệ thống.

Nếu bạn quên mã bí mật, bạn có thể phục hồi nó trên My Kaspersky hoặc trên thiết bị.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.