Popravljanje loše konfigurisanih postavki

28. septembar 2023.

ID 218371

Da biste popravili loše konfigurisane postavke operativnog sistema:

  1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
  2. U odeljku Sve funkcije aplikacije Kaspersky dodirnite odeljak Skeniranje Analiz. loše konfig. postavki da biste ga otvorili.
  3. Dodirnite loše konfigurisanu postavku kako biste je popravili.

    Ovo otvara prozor sa opisom loše konfigurisane postavke i savetima kako da je popravite.

  4. Pročitajte ponuđeno rešenje i dodirnite dugme.

    Otvara se prozor Android sistema.

  5. Promenite postavku kao što je preporučeno.

Ako ne želite da popravite slabu postavku, možete da je sakrijete tako što ćete dodirnuti . Listu skrivenih slabih postavki možete da prikažete tako štohidden_settings_1 ćete dodirnuti gornji desni ugao ekrana.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.