การแก้ไขการตั้งค่าที่คาดเดาง่าย

28 กันยายน 2566

ID 218371

การแก้ไขการตั้งค่าที่คาดเดาง่ายของระบบปฏิบัติการ:

  1. เปิดหน้าต่างแอปหลัก
  2. ในส่วนฟีดเจอร์ทั้งหมดของแอป Kaspersky ให้แตะส่วนสแกนการตั้งค่าที่ไม่รัดกุมเพื่อเปิด
  3. แตะการตั้งค่าที่คาดเดาได้ง่ายที่คุณต้องการแก้ไข

    ซึ่งเปิดหน้าต่างที่มีคำอธิบายของการตั้งค่าที่คาดเดาง่าย และแนะนำวิธีแก้ไข

  4. อ่านวิธีการแก้ปัญหาที่เสนอให้ แล้วแตะที่ปุ่ม

    หน้าต่างระบบ Android จะเปิดขึ้น

  5. เปลี่ยนการตั้งค่าตามการแนะนำ

ถ้าคุณไม่ต้องการแก้ไขการตั้งค่าที่คาดเดาง่าย คุณสามารถซ่อน โดยแตะ คุณสามารถดูรายการการตั้งค่าที่คาดเดาง่ายที่ซ่อนไว้ โดยแตะ hidden_settings_1 ที่มุมขวาบนของหน้าจอ

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง