Åtgärda svaga inställningar

28 september 2023

ID 218371

Åtgärda svaga inställningar i operativsystemet:

  1. Öppna programmets huvudfönster.
  2. I avsnittet Alla funktioner i Kaspersky-appen trycker du på avsnittet Genomsökning efter svaga inställningar för att öppna det.
  3. Tryck på en svag inställning som du vill åtgärda.

    Detta öppnar ett fönster med en beskrivning av den svaga inställningen och råd om hur du åtgärdar den.

  4. Läs den erbjudna lösningen och tryck på knappen för den.

    Systemfönstret för Android öppnas.

  5. Ändra inställningen enligt rekommendationen.

Om du inte vill åtgärda en svag inställning, kan du dölja den genom att trycka på . Du kan visa en lista över dolda svaga inställningar genom att trycka på hidden_settings_1på skärmens övre högra hörn.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.