Omogućavanje VPN veze za pojedinačne aplikacije

28. septembar 2023.

ID 260306

Sve aplikacije na vašem uređaju za koje je omogućen VPN povezuju se na Internet putem VPN protokola kada se uspostavi bezbedna VPN veza.

Da biste omogućili aplikaciji da se poveže na Internet putem VPN veze:

  1. Otvorite Kaspersky aplikaciju.
  2. Pođite do VPN > Postavke .
  3. Dodirnite Razdeljeno tunelovanje i postavite prekidač u gornjem uglu na uključeno kako biste uključili funkciju.
  4. Dodirnite ikonu pretrage i počnite da unosite naziv aplikacije u traku za pretragu kako biste pronašli aplikaciju za koju želite da omogućite VPN.
  5. Dodirnite prekidač kako biste omogućili VPN vezu za ovu aplikaciju.

    VPN vezu možete omogućiti i za pojedinačne aplikacije tako što ćete dodirnuti prekidač pored aplikacije na listi koja se pojavljuje kada otvorite Razdeljeno tunelovanje.

  6. Dodirnite dugme Omogući za sve kako biste omogućili VPN vezu za sve aplikacije na listi.

    Dugme Omogući za sve se pojavljuje kada je VPN veza onemogućena za sve aplikacije na listi.

Ako promenite podešavanja razdeljenog tunelovanja dok ste povezani sa VPN-om, morate se ponovo povezati sa VPN-om da biste primenili nove postavke.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.