เปิดใช้งานการเชื่อมต่อ VPN สำหรับแต่ละแอป

28 กันยายน 2566

ID 260306

แอปทั้งหมดบนอุปกรณ์ของคุณที่เปิดใช้งาน VPN จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน VPN เมื่อมีการสร้างการเชื่อมต่อ VPN ที่ปลอดภัย

หากต้องการเปิดใช้งานแอปเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้การเชื่อมต่อ VPN:

  1. เปิดแอป Kaspersky
  2. ไปที่ VPN > การตั้งค่า
  3. แตะ การแยกอุโมงค์ แล้วเปิดสวิตช์ที่มุมด้านบนเพื่อเปิดฟีเจอร์
  4. หากต้องการค้นหาแอปที่คุณต้องการเปิดใช้งาน VPN ให้แตะไอคอนค้นหาและเริ่มพิมพ์ชื่อแอปในแถบค้นหา
  5. แตะปุ่มเพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ VPN สำหรับแอปนี้

    คุณยังสามารถเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ VPN สำหรับแต่ละแอปได้ด้วยการแตะปุ่มที่ติดกับแอปในรายการของแอปที่แสดงเมื่อคุณเปิดการแยกอุโมงค์

  6. หากต้องการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ VPN สำหรับแอปทั้งหมดในรายการ ให้แตะปุ่ม เปิดใช้งานสำหรับทั้งหมด

    ปุ่ม เปิดใช้งานสำหรับทั้งหมด จะปรากฏขึ้นเมื่อการเชื่อมต่อ VPN ถูกปิดใช้งานสำหรับแอปทั้งหมดในรายการ

หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่าการแยกอุโมงค์ขณะที่เชื่อมต่อกับ VPN คุณจะต้องเชื่อมต่อกับ VPN อีกครั้งเพื่อใช้การตั้งค่าใหม่

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง