Bật kết nối VPN đối với từng ứng dụng

28 Tháng Chín, 2023

ID 260306

Mọi ứng dụng có bật VPN trên thiết bị của bạn sẽ kết nối với Internet thông qua VPN khi có kết nối VPN an toàn.

Để cho phép một ứng dụng kết nối với Internet thông qua VPN:

  1. Mở ứng dụng Kaspersky.
  2. Chuyển đến VPN > Cài đặt.
  3. Chạm vào Phân tách kênh truyền tải và bật nút gạt ở góc trên để bật tính năng này.
  4. Để tìm ứng dụng muốn bật VPN, hãy chạm vào biểu tượng tìm kiếm, sau đó nhập tên ứng dụng vào thanh tìm kiếm.
  5. Chạm vào nút gạt để bật kết nối VPN đối với ứng dụng này.

    Bạn cũng có thể bật kết nối VPN cho từng ứng dụng bằng cách nhấn vào nút gạt nằm cạnh ứng dụng trong danh sách ứng dụng xuất hiện khi bạn mở tính năng Phân tách kênh truyền tải.

  6. Để bật kết nối VPN cho mọi ứng dụng trong danh sách, hãy chạm vào nút Bật đối với tất cả.

    Nút Bật đối với tất cả sẽ xuất hiện khi kết nối VPN bị tắt đối với tất cả các ứng dụng trong danh sách.

Nếu bạn thay đổi các tùy chọn cài đặt của tính năng Phân tách kênh truyền tải trong khi đang kết nối với VPN, bạn cần kết nối lại với VPN để áp dụng cài đặt mới.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.