Povezivanje pretplate sa My Kaspersky nalogom

20. jul 2023.

ID 184151

Ukoliko ste kupili pretplatu za neograničenu verziju Kaspersky VPN Secure Connection dok niste bili prijavljeni na svoj My Kaspersky nalog ili kada niste imali My Kaspersky nalog, vaša pretplata se smatra „anonimnom“. Anonimna pretplata je povezana sa vašim Google Play nalogom, ali ne i sa vašim My Kaspersky nalogom. Vašu anonimnu pretplatu možete da povežete sa vašim My Kaspersky nalogom u bilo kom trenutku.

Nakon što se prijavite na My Kaspersky na uređaju sa neograničenom verzijom Kaspersky VPN Secure Connection, vaša pretplata se automatski povezuje sa vašim My Kaspersky nalogom. Nakon toga, možete upravljati vašom pretplatom i učitati kupljenu pretplatu putem My Kaspersky. Svi uređaji koji koriste ovu pretplatu biće povezani sa vašim My Kaspersky nalogom.

Kada ponovo učitate anonimnu pretplatu sa Kaspersky VPN Secure Connection dok ste prijavljeni na svoj My Kaspersky nalog, vaša pretplata se takođe automatski povezuje sa vašim My Kaspersky nalogom. Svi uređaji koji koriste ovu pretplatu biće automatski povezani na nju.

Ukoliko imate anonimnu pretplatu i pretplatu koja je već povezana sa vašim My Kaspersky nalogom a prijavite se na vaš My Kaspersky nalog sa uređaja na kojem se nalazi anonimna pretplata, taj uređaj će preći na pretplatu koja će biti pridružena vašem nalogu. Međutim, vaša anonimna pretplata je i dalje dostupna za druge uređaje.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.